Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Profesní pojištění odpovědnosti

Profesní pojištění odpovědnosti

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Cílem seminární práce je definovat profesní pojištění odpovědnosti, přiblížit současný stav tohoto odvětví v České republice a porovnat nabídky pojišťoven. Autor se nejprve se věnuje vysvětlení základních pojmů a vlastností tohoto typu pojištění. Dále vymezuje osoby, které jej využívají a popisuje související zákonné úpravy. V praktické části se zaměřuje na srovnání konkrétních podmínek jednotlivých pojišťoven pro uzavření profesního pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti. V závěru jsou zjištěné informace porovnány a je vybrán nejvhodnější produkt.

Obsah

1.
Obsah
2.
Úvod
3.
Použité zdroje
4.
Teoretická část
4.1.
Základní fakta
4.2.
Profese, využívající pojištění
5.
Praktická část
5.1.
Pojmy
5.2.
Porovnání pojišťoven
5.2.1.
Česká podnikatelská pojišťovna
5.2.1.1.
Rozsah pojištění
5.2.1.2.
Limity plnění
5.2.1.3.
Pojistné
5.2.1.4.
Spoluúčast
5.2.1.5.
Slevy
2.5.2.
Česká pojišťovna
5.2.2.1.
Rozsah pojištění
5.2.2.2.
Limity plnění
5.2.2.3.
Pojistné
5.2.2.4.
Spoluúčast
5.2.2.5.
Slevy
2.5.3.
Halali Všeobecná pojišťovna a.s.
5.2.3.1.
Rozsah pojištění
5.2.3.2.
Limity plnění
5.2.3.3.
Pojistné
5.2.3.4.
Spoluúčast
5.2.3.5.
Slevy
6.
Vyhodnocení
7.
Závěr

Úryvek

"4. TEORETICKÁ ČÁST
4.1 Základní fakta
Pro pojištění profesní odpovědnosti platí stejná základní pravidla, jako pro jakékoliv jiné odpovědnostní pojištění. Je tedy produktem, kryjícím rizika, vyplývající z možnosti způsobit škodu třetí osobě. Některá specifika pojištění profesní odpovědnosti osvětlíme na dalších řádcích.

Profesní odpovědnost
„Profesní odpovědnost je pojmem používaným k označení zvláštní kategorie odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své činnosti služby vyžadující určité odborné znalosti.“

Pojistná událost v profesním pojištění
Spojením předchozí definice s obecnou definicí pojištění odpovědnosti získáme představu, jak vypadá pojistná událost u tohoto typu pojištění. Je to tedy: „Událost, při které vznikla třetí osobě škoda na majetku, zdraví nebo životě třetí osoby (poškozeného), za kterou nese pojištěný podle platných právních norem odpovědnost. Jedná se přitom nikoliv pouze o škody na zdraví či věci, ale zejména škody finančního charakteru, způsobené chybným postupem poskytovatele, osoby, která vykonává danou činnost.“ A profesní pojištění odpovědnosti kryje právě tento druh rizik.

Možné výluky z pojištění
„Každá pojistná smlouva v pojištění profesní odpovědnosti obsahuje určité výluky z pojistného krytí. Pokud v důsledku takto definovaných událostí či situací vznikne škoda, není pojistitel povinen ji nahradit. Výluky mohou být definovány jak ve všeobecných pojistných podmínkách, tak ve smluvních ujednáních konkrétní smlouvy. Smlouva a její ujednání má přednost, a lze zde tedy ujednat i odchylné podmínky.“

„Výluky z pojištění lze rozdělit do těchto základních skupin:
• škody obecně nepojistitelné (např. válečné události);
• škody, které pojistitel odmítá pojistit z důvodu příliš vysokého rizika nebo proto, že je nemá kryty svoji zajistnou smlouvou;
• škody, které jsou vyloučeny ze základního krytí, ale je možné je buď připojistit doplňkově, nebo pojistit jiným, speciálním druhem pojištění.
Pojištěním profesní odpovědnosti zpravidla nejsou kryty následující škody:
• škody vzniklé porušením povinností, k nimž došlo před uzavřením pojistné smlouvy (lze často individuálně dojednat);
• škody na životě a zdraví, škody při ztrátě nebo poškození majetku (sjednává se zvláštní pojištění nebo připojištění);
• škody plynoucí z odpovědnosti převzaté nad rámec stanovený právními předpisy nebo z odpovědnosti převzaté smluvně;
• škody plynoucí z úmyslného protiprávního jednání (vlastníků firmy);
• škody vzniklé nebo vztahující se k platební neschopnosti pojištěného;
• škody způsobené mateřské/dceřiné společnosti nebo společnosti přidružené, nebo jiným blízkým subjektům (rodině apod.);
• škody vzniklé v souvislosti s válkou nebo občanskými nepokoji;
• nároky uplatněné dle jiného právního řádu (např. USA a Kanady - lze připojistit).“"

Poznámka

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, seminární práce z předmětu Pojišťovnictví. Přibližně polovina kapitoly 4.1 Základní fakta (1 strana) je zkopírovaná z internetu. Práce obsahuje schéma a několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21657
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse