Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Profil firmy Galafruit

Profil firmy Galafruit

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se strukturou, organizací a produkty firmy Galafruit. Druhá část podává historický výklad o oblasti Tokaje, odrůdách vína a výrobě různých typů tokajského vína. Třetí část analyzuje likviditu firmy a předkládá výkaz zisků a ztrát za období 200-2002.

Obsah

1.
Profil firmy GALAFRUIT & CO, s.r.o.
1.1
Organizační struktura
1.2
Pracovní síly společnosti
1.3
Dodavatelsko-odběratelské vztahy
1.4
Produkty společnosti
2.
Tokajský výběr
3.
Tokajská oblast – historie
4.
Tokajská oblast – dnes
5.
Tokajské odrůdy
5.1
Furmint
5.2
Lipovina
5.3
Muškát žlutý
6.
Technologie výroby tokajských vín
6.1
Tokajský furmint a Tokajská lihovina
6.2
Tokajské samorodné suché víno
7.
Analýza Galafruit & CO, s.r.o.
7.1
Likvidita firmy
7.2
Výkazy zisků a ztrát podniku za období 2000 – 2002

Úryvek

“Analýza Galafruit & CO, s.r.o.

Podnik patrí medzi štyroch najväčších producentov ovocia na Slovensku, preto priamu konkurenciu v oblasti ovocinárstva predstavujú iba tri podniky. Medzi nepriamu konkurenciu patria zahraničný producenti hlavne z Maďarska a Českej republiky, ktorí dovážajú ovocie na Slovensko.

Keďže sa firma venuje výrobe hlavne tokajských vín, konkurenciu v tejto oblasti tvoria firmy pôsobiace v tokajskej oblasti na Slovensku a v Maďarsku.

Medzi silné stránky podniku patria viac ako sedemročné skúsenosti s výrobou ovocia a tokajského vína. K silnej stránke podniku možno zaradiť aj pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú s nasadením a s veľkou dávkou zodpovednosti. Veľkosť podniku je ďalším pozitívom, ktoré je nezanedbateľné a prispieva k stabilite podniku na trhu. Veľkosť a kvalita produkcie, je spätá s veľkosťou podniku a prispieva k udržaniu podielu na trhu. K silným stránkam možno z dlhodobého pohľadu zaradiť aj investície podniku do budov, hál a strojov, ktoré prispievajú ku skvalitňovaniu a zväčšovaniu produkcie. Silnou stránkou je aj nízka zadĺženosť podniku a vysoký podiel vlastného majetku na celkovom majetku. K stabilite podniku prispievajú aj stabilní odberatelia, ktorí zaručujú odber väčšej časti produkcie. Malý počet silných konkurentov prispieva k stabilnejšiemu postaveniu na trhu. Cena je v neposlednej rade veľkým plusom tohto podniku, lebo u väčšine odberateľov práve cena hrá úlohu rozhodovacieho faktora.

K slabým stránkam možno paradoxne zaradiť hlavne nedokončené investície do sadov a vinohradov, ktoré svojím objemom v minulých rokoch prispievali k nízkej rentabilite celkového kapitálu. Výška a rentabilita tržieb napovedá o silnej cenovej konkurencii v tomto výrobnom odvetví. K slabým stránkam možno zaradiť aj tvorbu zisku, ktorá v sledovaných rokoch dosahovala len podpriemerné hodnoty. Doba obratu zásob je síce slabou stránkou ale pre toto výrobné odvetvie je vysoká doba obratu zásob typická. Doba splácania záväzkov a doba inkasa pohľadávok sú takisto slabými stránkami podniku, no treba dodať, že na tieto ukazovatele má veľký vplyv platobná nedisciplinovanosť odberateľov. Medzi slabé stránky patria aj vysoké osobné náklady o čom svedčí nízka rentabilita osobných nákladov.

Medzi príležitosti podniku možno zaradiť prenikanie na zahraničné trhy, na ktorých je dopyt po vysoko kvalitných výrobkoch za rozumnú cenu. Ďalšou veľkou príležitosťou by mohlo byť rozšírenie vlastnej distribučnej siete po celom Slovensku. Príležitosť, ktorá dopomôže ku skvalitňovaniu a zväčšovaniu produkcie je aj skvalitňovanie starostlivosti a rozširovanie obrábaných plôch vinohradov a sadov.

Vstup Slovenska do Európskej únie prináša aj nové ohrozenia pre podnik v podobe zákazu predaja vín pod značkou Tokaj, ktorý môže značne ovplyvniť ďalšie smerovanie nielen tohto ale aj ďalších úspešných vinárskych podnikov na východe Slovenska. Klesajúca kúpna sila odberateľov je ohrozenie, ktoré je veľmi reálne a hlavne v prvých rokoch členstva v EÚ aj očakávané. Vstup silných zahraničných producentov na náš trh hlavne v oblasti ovocinárskej výroby môže priniesť značné komplikácie vo vývoji podniku. Zvýšený tlak konkurencie v oblasti výroby vína sa očakáva hlavne od producentov z Maďarskej republiky, ktorí majú zatiaľ ako jediní právo používať značku Tokaj na predaj vín."

Poznámka

Část práce týkající se Tokajské oblasti, odrůd vín a výroby vína je stažená z http://www.tokaj.sk/.
Obsahuje tabulky, schémata a fotografie, čistého textu je v práci zhruba 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse