Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prognóza vývoje globálního klimatu

Prognóza vývoje globálního klimatu

Kategorie: Ekologie, Meteorologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce popisuje princip tepelné výměny mezi Zemí a Sluncem. Poté se zaměřuje na procesy, které jsou způsobené skleníkovými plyny. Charakterizuje globální oteplení a věnuje se popisu jeho jednotlivých dopadů a prognózám budoucího vývoje. Poslední část mapuje konference, které se věnovaly problematice změn klimatu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Procesy v atmosféře spouštěné skleníkovými plyny
3.
Globální oteplování
4.
Scénáře budoucího vývoje klimatu
5.
Vzestup světového oceánu
6.
Zemědělství
7.
Lesy
8.
Srážky dopady na zdraví
9.
Ekonomika
10.
Světové konference o klimatu

Úryvek

“ Globální oteplení bude rozloženo nerovnoměrně. Největší oteplení se předpokládá pro studené severní oblasti v zimě. Méně sněhu díky oteplení povede k větší absorbci energie ze Slunce a vzniká tak poziivní zpětná vazba. Do roku 2100 se má průměrná zimní teplota na sevení Sibiři a v sevení Kanadě zvýšit o 10C, zatímco v létě o pouhé 2C. Oteplí se také v mírném pásu, naproti tomu tropy zůstanou téměř nedotčeny. Klimatické zóny se mohou posunout o 150-550 km směrem k poĺům, alespoň v zeměpisných šířkách odpovídajících dnes mírnému pásu. Vnitrozemské oblasti se oteplí rychleji než přímořské díky tepelné setrvačnosti oceánů. Celkově se má zvýšit i množství srážek. Zimní úhrn srážek se má zvýšit v chladných oblastech. Těžko lze usuzovat na celkové srážky v tropech, subtropech a teplém mírném pásu. Některé oblasti ve Středomoří, Rusku, Střední Asii a v Severní Americe - tam, kde dnes je step, prérie nebo typický křovinatý středomořský porost - se mohou proměnit v poušť. Pravděpodobně se změní frekvence a intenzita extrémních odchylek počasí. Do úvah o klimatu je nutné zahrnout i rychlé a neočekávané změny. Některé mohou proměnit regionální klima během několika desetiletí, například oslabení golfského proudu. Všeobecně se přřijímá myšlenka, podle které zásadní globální klimatické změny v příštím století budou v podstatě ovládány skleníkovými plyny.
V Česku se klimatická změna projeví větším vzestupem teplot v zimě než v létě. Zvýší se i celkový roční úhrn srážek. Není ale jasná sezónní distribuce srážek, nepříznivý dopad by měla teplá léta s nízkými srážkami. V zemědělství by se mohly zvýšit výnosy. Úrodu budou ale více ohrožovat sucha nebo jiné druhy škůdců. Klimatická změna bude taky mít vliv na vodní zdroje a lesy.

Jak je vidět i z tabulky, jedním z nejvýznamnějších důsledků globálního oteplení je vzestup hladiny světového oceánu. Změněné mořské proudy mohou způsobit mnohem větší lokální vzestupy hladin než průměr. Hlavní příčinou tohoto vzestupu je tepelná expanze povrchových vrstev oceánu s přispěním tání ledovců. I když se zrychlí odtávání grónského a antarktického ledového příkrovu, zvýšené sněhové srážky mohou v těchto oblastech ztráty poněkud vyrovnat. S průnikem teplé vody hlouběji do oceánu a při pokračujícím táním ledu bude hladina moří stoupat i po stabilizaci povrchové teploty. Nebezpečí, které to přináší nízko položeným pobřežním oblastem, jsou čtvero: zaplavení, pobřežní eroze, větší zranitelnost vůči pobřežním katastrofám (bouřím, dalším záplavám) a zasolení povrchové a podzemní vody. Dalšími riziky jsou zvýšený výskyt infekčních, duševních a jiných nemocí během přestěhování obyvatelstva ze zaplavených oblastí. Nedozírné následky může mít změna ekosystémů oceánů - např. narušení planktonu, který absorbuje velká množství oxidu uhličitého. Ve Spojených Státech by vzestup hladiny oceánu o 1 metr způsobil zaplavení asi 35000 km2 země, což je skoro polovina rozlohy ČR. Nejvíce postižení budou jako obvykle ti nejchudší a nejbezbrannější - například Bangladéšané."

Poznámka

Obsahuje tabulku v anglickém jazyce.
Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera810
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse