Referáty meteorologie

Název Goodness Staženo

Agroklimatická charakteristika území obce Sedlec, Netolický potok

Práce přináší agroklimatickou charakteristiku zpracovanou pro území obce Sedlec s využitím údajů ze stanice České Budějovice. Po zeměpisné lokalizaci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Meteorologie, Zemědělství

82x

El Niño

Seminární práce charakterizuje jev zvaný El Niño. Po vysvětlení tohoto pojmu uvádí autor znaky, jakými se projevuje a upozorňuje na záměnu s jev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

46x

Prognóza vývoje globálního klimatu

Práce popisuje princip tepelné výměny mezi Zemí a Sluncem. Poté se zaměřuje na procesy, které jsou způsobené skleníkovými plyny. Charakterizuje globál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Meteorologie

29x

Klimatická charakteristika

Klimatická charakteristika dvou oblastí:
Obsah:
1.Oblast Vizovice - porovnání teplotního a srážkového poměru konkrétního roku s dlouhodobý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

19x

Amerika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

18x

Zhodnocení klimatických podmínek na hlavní meteorologické stanici Znojmo

Seminární práce z předmětu Bioklimatologie zabývající se zhodnocením klimatických podmínek na vybrané meteorologické stanici (hlavní stanice Znojmo) z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

17x

Základy meteorologie

Práce přináší vysvětlení vybraných klíčových pojmů a oblastí meteorologie. Úvodní pasáž nastiňuje historii oboru sahající do 18. století a následující... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

10x

Podklady ke kostrukci klimatické mapy

Práce je koncipována jako průvodce ke konstrukci klimatické mapy území v okolí Ostrova u Macochy. Nejprve podrobně charakterizuje zadanou oblast, popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Meteorologie

4x

Předpověď počasí

Předpověď počasí je skutečně téma hodně diskutované, téma poměrně časté a věc hodně žádaná a sledovaná zvláště při výjimečných situacích v počasí. Zat... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Meteorologie

2x

Klimatická charakteristika stanice Havlíčkův Brod

Práce přináší bližší seznámení se s oblastí města Havlíčkův Brod a jeho okolí, kde je umístěna klimatologická stanice, jejíž data jsou v práci zpracov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

1x