Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program Grundtvig

Program GrundtvigKategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Práce seznamuje s cíli programu Grundtvig, nabízenými aktivitami a cílovými skupinami.

Obsah

1.
Program Grundtvig
2.
Jaké jsou cíle programu?
3.
Komu je program určen?
4.
Jaké aktivity program nabízí?
4.1.
Decentralizované aktivity
4.2.
Centralizované aktivity

Úryvek

"Program Grundtvig

Ve své práci bych chtěla představit práci a cíle programu Grundtvig. Tento projekt je součástí programu Socrates.
Socrates je vzdělávací program Evropské unie, který klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a vzdělavatelů, zkvalitňováním jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, prosazováním inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky.
Podprogram Grundtvig je zaměřený na podporu evropské spolupráce mezi organizacemi, asociacemi a institucemi působícími v oblasti vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání. Grundtvig je otevřený organizacím působícím jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávacím systému, což zajišťuje velkou variabilitu různých institucí zapojujících se do projektů a následně velké obohacení sektoru vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání o nové pohledy a pedagogické přístupy. Tato skutečnost umožňuje zapojení nejen institucí přímo se zabývajících vzděláváním dospělých (vzdělávací agentury, univerzity třetího věku, úřady práce, apod.), ale i zapojení například muzeí, knihoven, nemocnic, věznic, sportovních a zájmových sdružení, občanských sdružení, dobrovolnických organizací apod. Program nese jméno po Grundtvig Nicolai Frederik Severinovi, což byl dánský duchovní a spisovatel, který žil v letech 1783 – 1872 a byl zakladatelem severské tradice celoživotního učení.

Jaké jsou cíle programu?
- zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility
- zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé
- poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace
- podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání
- podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení
- zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

Komu je program určen?
1. jednotlivcům
- školitelé, učitelé dospělých
- řídící a administrativní pracovníci z oblasti vzdělávání dospělých
- studenti vzdělávání dospělých/andragogiky

2. institucím
- školy všech typů včetně vysokých
- další instituce a subjekty zabývající se vzděláváním:
 nadace, firmy, úřady práce, asociace apod.
 výzkumná centra zabývající se otázkami vzdělávání dospělých
 neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace
 poradenské a konzultační servisy týkající se vzdělávání dospělých"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5188f4d6f3ce7.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Program_Grundtvig.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse