Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program Phare a fondy Evropské Unie

Program Phare a fondy Evropské Unie

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje do detailu program Phare, princip jeho fungování a možnosti, které poskytuje. Jaký vývoj jeho vzniku předcházel, jaké jsou podmínky pro účast, které projekty mají možnosti dotaci Evropské unie získat v tomto programu. Součástí textu je i stručné představení některých dalších typů fondů Evropské unie.

Obsah

1
Charakteristika prohramu Phare
1.1
Národní programy Phare, jeho realizace a koordinátoři
1.2
Organizace a řízení zahraniční pomoci v ČR
1.3
Cesta k rozšiřování
1.3.1
Kodaňská kritéria
1.3.2
'Agenda 2000' a Přístupová partnerství
1.4
Re-orientace programu Phare
1.4.1
Po roce 2000
1.4.2
Pokračující podpora zemí, které nejsou kandidáty
1.4.3
Tři podmínky pro členství v EU
1.5
Phare v peněžních jednotkách
2
Historie a budoucnost fondu Phare
2.1
Phare .... minulost
2.1.1
Doba "prehistorická"
2.1.2
Doba "minulá"
2.2
Phare ... přítomnost
2.3
Phare ... budoucnost
3
Jak požádat o financování svého projektu z fondu Phare
3.1
Fond rizikového kapitálu
3.2
Fond na podporu vývozců
3.3
Podnikový program ochrany prostředí
3.4
Fond energetických úspor
3.5
Národní vzdělávací fond
3.6
Fond aktivních opatření trhu práce
3.7
Národní fond sociálních iniciativ
3.8
Fond pro malé projekty přeshraniční spolupráce
3.9
Nadace rozvoje občanské společnosti
4
Realizace programu Phare
4.1
Institucionální rozvoj
4.2
Podpora investic
4.3
Základní kritéria odbornosti
4.4
Plánování a výběr projektů
4.5
Výběrová řízení a kontrakty v rámci Phare
4.6
Předpisy pro uzavírání kontraktů
4.7
Jak se kontrakty udělují
4.8
Kdo se může podílet na kontraktech
4.9
S kým se kontrakty uzavírají
4.10
Phare na internetu
5
Přehled fondů Evropské unie
5.1
Strukturální fondy
5.2
Fond soudržnosti
5.2.1
Programy navrhované a řízené členskými státy EU
5.2.2
Programy navrhované a řízené Evropskou komisí (Community Initiatives)
5.3
Inovativní programy Evropské komise
6
Zdroje informací

Úryvek

"2 Historie a budoucnost fondu Phare

Počátek programu Phare se datuje od roku 1990. Původně byl zamýšlen pouze pro Polsko a Maďarsko, přesto se však iniciativně rozšířil na sedm států (NDR dostala podporu pouze v roce 1990). Dnes Phare program zahrnuje třináct států.
Celkem Evropská unie vydala v letech 1990 - 1996 na Phare program 6 649 mil ECU, což by v přepočtu bylo asi 230 miliard Kč. Kolik z toho připadlo na Českou republiku nelze přesně určit. V národních programech to bylo 442 mil ECU (po oddělení slovenské části z let 1990-1992); problém je ve vícenárodních programech, které jsou určeny pro více států současně a finanční dělení lze jen hrubě odhadnout. Celkový odhad podpory z fondu Phare pro ČR činí zhruba 18 miliard Kč.
Pokračování programu Phare pro Českou republiku je zajištěno víceletým programem, který bude trvat do roku 1999. Prakticky však bude čerpán minimálně ještě v roce 2000.
Česká republika z celkové alokace v létech 1990 - 1996 dokázala využít 64,7 %, z toho v programech 1990 - 1994 97,4 %. Z tohoto pohledu zaujímá Česká republika čestné místo mezi zeměmi střední a východní Evropy a nikoli poslední, jak se občas traduje i v Evropské komisi. Falešný pohled a falešná čísla vznikla oddělením bývalého Československa ve statistice.
Phare program zdaleka neznamená pouze finanční přínos. Tento přínos dokonce ani není stěžejní, ale to je námět na jiný článek.

2.1 Phare ... minulost

2.1.1 Doba "prehistorická"
Na samém začátku (rok 1990) se program Phare pro Československo omezoval na sektor životního prostředí a TEMPUS - spolupráce mezi vysokými školami. Toto období by se dalo nazvat jako "pilotní" se získáváním zkušeností jak na české tak i bruselské straně, protože ani jeden z obou partnerů neměl s tímto typem programů žádné zkušenosti. Na rozdíl od všech ostatních programů (pomoc zemím třetího světa, bilaterální a pod.), program zde realizovaly (včetně financování) orgány přijímajícího státu.

2.1.2 Doba "minulá"
V dalším období (1991-93) se pomoc soustředila na podporu reformního procesu, zvláště restrukturalizaci ekonomiky a vybudování soukromého sektoru (aniž by zcela zanedbávala ostatní oblasti). Pro toto období platí, že Evropská komise vystupovala jako dárce pomoci a československá strana jako příjemce. O spolupráci se zatím nedalo příliš mluvit a žádná ze zúčastněných stran ani neměla vyšší ambice. Nicméně obě strany již získaly zkuše-nosti s tímto typem programu a česká strana kromě toho navíc zkušenosti z realizace mezinárodních programů a projektů i zkušenosti z fungování Evropské komise (ne vždy kladné). Mimo to se příslušná česká instituce (Národní koordinátor a Centrum pro zahraniční pomoc) naučila odhadovat současné i budoucí požadavky na Českou republiku a Phare program. To na jedné straně vedlo k změnám v době "současné" a na druhé straně utvořilo z Phare programu zrcadlo našich vztahů k EU.

2.2 Phare ... přítomnost"
Již od roku 1993 však dochází k postupné a ze začátku nesmělé změně v orientaci programu Phare. Od dosavadní podpory reformního procesu směřuje až k dnešní podpoře provádění Evropské dohody a budování infrastruktury, napojující naši ekonomiku na evropské sítě. To znamená posílení našich asociačních snah: byly zahájeny programy na podporu provádění Evropské dohody s akcentem na harmonizaci legislativy; byl založen program pro přeshraniční spolupráci s Německem (rozšířen i na Rakousko), který poprvé umožnil použít prostředky Phare pro investice do infrastruktury (zejména dopravy a životního prostředí).
V dlouhodobém programu (Víceletý indikativní program 1995-99), který byl schválen českou vládou i Evropskou komisí, byly stanoveny odpovídající základní priority programu Phare: podpora legislativní a institucionální integrace, podpora infrastrukturní integrace a pokračující podpora sociálně ekonomického rozvoje.
V tomto období se česká strana stává Evropské komisi partnerem pro jednání i když dlužno říct, že stále neplnoprávným, protože základní vztah dárce-příjemce dosud existuje. Phare program naproti tomu přestává být programem, který existuje sám o sobě, ale zařazuje se do celkových a mnohem širších asociačních iniciativ."

Poznámka

Vhodné pro všechny

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse