Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Program leniency - diplomová práce

Program leniency - diplomová práce

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je historická, legislativní a funkcionální analýza a komparace programů leniency v USA, EU, ČR a SRN. Na první část uvádějící do problematiky hospodářské soutěže, kartelových dohod a jejich šetření navazuje kapitola zkoumající základní principy efektivního fungování programu leniency, který představuje nástroj odhalování kartelových dohod. Text poté pokračuje popisem historického vývoje, platné úpravy a problematických oblastí programu v uvedených zemí a neopomíjí zhodnotit ani zkušenosti s jeho aplikací. Poslední kapitola přesouvá pozornost na vztahy programu leniency k vybraným otázkám soutěžního práva.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kartelové dohody
2.1.
Hospodářská soutěž a kartely
2.1.1.
Hospodářská soutěž a soutěžní právo
2.1.2.
Narušení hospodářské soutěže
2.1.3.
Kartelové dohody
2.2.
Odhalování kartelových dohod
2.2.1.
Pasivní metody
2.2.2.
Aktivní metody
2.2.3.
Metody v praxi
2.3.
Teorie her a kartelové dohody
2.4.
Program leniency
3.
Základní principy programu leniency
3.1.
Atraktivita
3.2.
Transparentnost a jistota
3.3.
Řádně fungující ochrana hospodářské soutěže
3.4.
Shrnutí
4.
Program leniency v USA
4.1.
Vývoj do roku 1993
4.2.
Korporátní program
4.3.
Individuální program
4.4.
Sankce
4.5.
Soutěžní autority
4.6.
Zhodnocení aplikační praxe
5.
Program leniency v EU
5.1.
Historický vývoj
5.1.1.
Program leniency 1996
5.1.2.
Program leniency 2002
5.1.3.
Program leniency 2006
5.2.
Sankce
5.3.
European Competition Network
5.4.
Problematika aplikace národní a evropské úpravy
5.5.
Hlavní rozdíly mezi úpravou leniency v právu USA a EU
5.6.
Zhodnocení aplikační praxe
6.
Program leniency v ČR
6.1.
Program leniency v ČR
6.1.1.
Program leniency 2001
6.1.2.
Program leniency 2007
6.1.3.
Sankce
6.1.4.
Odlišnosti oproti programu EU
6.2.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
6.3.
Zhodnocení aplikační praxe
7.
Program leniency v SRN
7.1.
Program leniency
7.2.
Sankce
7.3.
Bundeskartelammt
7.4.
Zhodnocení aplikační praxe
8.
Leniency versus vybrané problémy soutěžního práva
8.1.
Kriminalizace kartelů
8.1.1.
Kriminalizace kartelů v USA
8.1.2.
Kriminalizace kartelů v EU
8.1.3.
Kriminalizace kartelů v ČR
8.2.
Settlement
8.2.1.
Settlement v EU
8.2.2.
Settlement v ČR
8.3.
Private enforcement soutěžního práva
8.3.1.
Private enforcement v USA
8.3.2.
Private enforcement v EU
8.3.3.
Private enforcement v ČR
9.
Závěr

Úryvek

"2. Kartelové dohody
2.1. Hospodářská soutěž a kartely
“Our Customers Are Our Enemies”
John M. Connor
2.1.1. Hospodářská soutěž a soutěžní právo
„Volná soutěž je v rámci ekonomie obecně považována za účinný způsob, jak lze docílit zvýšení efektivity, redukce výrobních nákladů, zlepšení kvality výroby atd.“ Soutěž lze definovat jako „souběžné usilování několika osob o touž věc, o dosažení co nejlepšího výsledku, pokud jde o uspokojení jejich zájmů v dané oblasti společenských vztahů.“ „Podstata hospodářské soutěže je v tom, „že více osob žádá nebo nabízí totéž a mezi sebou zápasí; je tedy k tomu třeba: 1. identita předmětu (soutěže), 2. pluralita osob (soutěžících), a 3. zápas mezi nimi (soutěž) o předmět soutěže“. O dokonalé soutěži se mluví tehdy, nemůže-li žádný výrobce a žádný kupující působit svým jednáním na tržní cenu; naproti tomu tam, kde jednotlivý podnikatel může tržní cenu kontrolovat nebo ovlivňovat, se mluví o soutěži nedokonalé.“
Dokonalá soutěž je přínosná pro spotřebitele – větší podíly na trhu mohou získat pouze ti soutěžitelé, kteří permanentně inovují své produkty a služby jak do kvality a kvantity, tak zároveň mohou nabídnout lepší cenu oproti dalším soutěžitelům. A protože cílem každého soutěžitele je zvyšování zisku, vzniká těmito kroky kompetice o zvýšení poptávky po jejich produktech a službách s cílem dosáhnout oproti konkurenci jejich vyšší míry atraktivity, resp. jejich nižší ceny. Soutěžitelé si nemohou dovolit nastavit příliš vysoké ceny kvůli své konkurenceschopnosti a nekompromisní tlak trhu je nutí k permanentnímu procesu inovací produktů a služeb za účelem zvyšování a zachovávání jejich tržních podílů, přičemž z tohoto procesu těží ve svém důsledku především spotřebitel. Pokud pak dochází k eliminaci či dočasnému potlačení soutěže například ve formě kartelu, mizí z trhu tlak na soutěžitele na inovace a cenový boj, na čemž v konečném důsledku tratí spotřebitel, neboť tento musí vybírat produkty či služby z chudšího portfolia, horší kvality a za vyšší cenu, protože nemá zkrátka jinou volbu. Dokonalá soutěž zabezpečuje optimální využívání zdrojů, vede k růstu produktivity a je klíčovým faktorem dalšího ekonomického růstu.

Ve své podstatě existují dva modely ochrany hospodářské soutěže. Model první, kontinentální, operuje se státní kontrolou kartelů a snaží se odstranit nejškodlivější výstřelky, zatímco ten druhý, americký, akcentuje jejich škodlivé dopady na ekonomiku, především v podobě zvyšování cen, a jeho snahou bylo a je kartely zcela zakázat.
Základní premisou kontinentálního soutěžního práva je, aby každý podnik přijímal svoji obchodní politiku zcela samostatně a nezávisle na ostatních. Soutěžní právo je tak především vyjádřením zákonodárcových představ o významu a funkci soutěže pro ekonomiku dané země v dané historické etapě. Jedná se tak o soubor právních norem upravujících hospodářskou soutěž mezi podnikateli působícími na trhu a vstupujícími mezi sebou navzájem do soutěžních vztahů. Tato regulace vystupuje vůči soutěžitelům nepřímo a přímo: zatímco nepřímá regulace soutěže se zaobírá „vyloučením některých věcí a služeb extra commercium, institucionalizací zvýšeného dozoru nad obchodem a některými předměty tržní nabídky nebo určitými aspekty tržních aktivit“ , tak přímá regulace se snaží působit k případnému omezení či vyloučení hospodářské soutěže."

Poznámka

Úspěšně obhájená diplomová práce z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Při obhajobě bylo práci vytknuto několik formálních nedostatků (v citacích, gramatice, nejasnosti názoru) a drobné faktické nepřesnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse