Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Programová studie ekonomického rozvoje okresu Kroměříž

Programová studie ekonomického rozvoje okresu Kroměříž

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje ekonomickému rozvoji okresu Kroměříž. Pracuje s ekonomickými předpoklady rozvoje okresu, jako jsou obecné vstupní poznámky, územní rozvojové předpoklady, a jejich realizace. Popisuje význam surovinových zdrojů, zemědělství, jednotlivých výrobní odvětví, pracovní síly, infrastruktury, služeb, i životního prostředí pro možný budoucí rozvoj. V závěru hodnotí jednotlivé možnosti rozvoje okresu Kroměříž na poli ekonomických a prostorových cílů. Zmiňuje rámcovou koncepci rozvoje okresu.

Obsah

1.
Geografická poloha okresu Kroměříž
2.
Ekonomické předpoklady rozvoje okresu Kroměříž
2.1
Obecné vstupní poznámky – kladné a záporné územní rozvojové předpoklady jejich realizace
2.2
Přehled rozvojových předpokladů okresu
3.
Cíle rozvoje okresu Kroměříž
3.1
Cíle dalšího rozvoje okresu Kroměříž
3.2
Cíle prostorového vývoje
4.
Návrh opatření pro splnění cílů rozvoje okresu Kroměříž
5.
Závěr - vlastní názor

Úryvek

"II. EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY ROZVOJE OKRESU KROMĚŘÍŽ

2.1Obecné vstupní poznámky – kladné a záporné územní rozvojové předpoklady a jejich realizace resp. eliminace

Studie se zabývá předpoklady, které existují v přírodní a socioekonomické sféře každého, jakkoli vymezeného územního celku a na jejichž základě je možno stavět úvahu o budoucím ekonomickém rozvoji tohoto celku. Označení ,,rozvojový předpoklad“ neznamená, že jde jen o předpoklady pozitivního rozvoje – to jsou v užším pojetí kladné rozvojové předpoklady. Druhé spektrum tvoří záporné rozvojové předpoklady, tj. retardační faktory rozvoje.

Největší význam mají takové rozvojové předpoklady, které vycházejí z atributů krátkodobě nezměnitelných nebo změnitelných jen obtížně, zejména:
-z polohy daného územního celku a z úrovně jejího komunikačního zhodnocení směrem navenek,
-ze základních fyzicko-geografických rysů území (reliéf, hydrologické poměry, půdní poměry, lesnatost apod.) a jejich vhodnosti pro určité aktivity,
-ze základních strukturních charakteristik obyvatelstva (demografická, sociální a profesní skladba),
-ze základních aspektů sídelní struktury (rozložení, skladba a vztahy sídel, s modifikujícím vlivem komunikačních poměrů uvnitř územního celku),
-ze základních dlouhodobých atributů tvorby ekonomického produktu v územním celku.

2.2Přehled rozvojových předpokladů okresu

Předpoklady ekonomického rozvoje okresu Kroměříž lze shrnout do následujících skupin:
a)poloha v rámci České republiky a Evropy,
b)surovinové zdroje,
c)rozsah a bonita zemědělské půdy,
d)struktura a kvalita podniků všech odvětví a majetkových forem,
e)struktura a kvalifikace pracovních sil, trh práce,
f)dopravní napojení ekonomických subjektů a mobilita pracovních sil,
g)rozsah, kvalita služeb a obchodu,
h)tradice ekonomické činnosti v okrese,
i)připravenost území pro ekonomický rozboj, zejména jeho zainvestování infrastrukturou,
j)kvalita životního prostředí,
k)rozpočtové hospodaření obcí.

Většina těchto předpokladů je také posuzována jako lokalizační podmínka, tedy kritérium při rozhodování firem o jejich umístění do okresu Kroměříž. Mají tedy ve svém souhrnu značný vliv na příliv kapitálu.

a)Poloha v rámci České republiky a Evropy

Poloha okresu Kroměříž je určena zejména geograficky a z hlediska dopravního napojení.
Z evropského hlediska je podstatným znakem polohy okresu situování v blízkosti průsečíku severojižní a západovýchodní urbanizační osy, které jsou následovány významnými komunikačními (silničními i železničními) tahy.

Z hlediska vnitrostátního je nevýhodou excentrická poloha ve státě, která by ještě zesílila po vstupu ČR do Evropské unie.Na druhé straně však poměrně dobré dopravní spojení s okolními správními a ekonomickými centry (Zlín, Olomouc, Ostrava, Brno, Přerov) je předpokladem pro kooperace ve sféře výroby a služeb."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera593
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse