Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Programování a práce se softwarem

Programování a práce se softwaremKategorie: Informatika, Programování, Software

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z předmětu Programování, které objasňují základy programování v Pascalu a jazyka SQL, přibližují hlavní pojmy z oblasti databází nebo postupy při tvorbě webových stránek a práci s digitálními fotografiemi.

Obsah

1.
Práce se soubory – zápis do textových souborů: posloupnost příkazů pro úspěšnou práci s textovými soubory, příkazy pro zápis v různých programovacích jazycích, možnosti zápisu
2.
Práce se soubory – čtení binárních souborů: posloupnost příkazů pro úspěšnou práci s binárními soubory, příkazy pro čtení v různých programovacích jazycích
3.
Podprogramy (procedury) a funkce: opodstatněnost použití podprogramu nebo funkce, parametry, možnosti předávání parametrů podprogramům nebo funkcím, rekurzivní volání podprogramu
4.
Třídění celých čísel: třídění přímým výběrem, přímým vkládáním a přímou výměnou, popis činnosti (vývojový diagram)
5.
Základní pojmy z databází: databázová tabulka, možnosti propojování tabulek, formuláře
6.
Základní pojmy z databází: typy dotazů, sestavy
7.
Jazyk SQL: typy příkazů, parametry příkazu SELECT, příkazy pro vytvoření a modifikaci tabulek, příkazy pro naplnění a aktualizaci tabulek daty
8.
Tvorba statických www stránek: struktura stránek, jazyk html, kaskádové styly, zásady tvorby
9.
Tvorba dynamických www stránek: struktura stránek, skriptovací jazyk, zásady tvorby
10.
MySQL: vytvoření databáze, vytvoření tabulky, operace se záznamy
11.
Digitální fotografie: Formát a komprese dat, expozice, vyvážení bílé, typy konstrukcí fotoaparátu, programy pro úpravu digitálních fotografií, grafické editory, vylepšení fotografie, odstranění vad, typografie, kompozice
12.
Rastrová grafika: Formát dat, způsoby získávání obrázků, kreslení tvarů a čar, výběry, transformace, vrstvy, masky, výběry, filtry, animace
13.
Vektorová grafika: Prvky vektorové grafiky, křivky, geometrické tvary, text, hladiny, souborové formáty, základy typografie

Úryvek

"1) Práce se soubory – zápis do textových souborů: posloupnost příkazů pro úspěšnou práci s textovými soubory, příkazy pro zápis v různých programovacích jazycích, možnosti zápisu

Soubor je pojmenovaná posloupnost bytů uložená na nějakém datovém médiu.
Každý soubor má svůj název, délku a popřípadně další atributy.
Obsahem jsou různá data (text, binární data obsahující strojový kód nějaké aplikace, obrázku).

Rozdělení souborů:
• Textové - soubor pro uchovávání prostého elektronického textu. Text je zde reprezentován prostou sekvencí znaků, textový soubor není vnitřně strukturovaný.
• Binární - soubor, který obsahuje jakákoliv data, která jsou následně zpracovávána počítačovým programem. Obsahem souboru jsou čísla v binární soustavě (řetězec nul a jedniček), která reprezentují jistým způsobem uloženou informaci, což může být zvuk, obrázek, video
• amorfní

Obecný postup při práci se soubory
• deklarace proměnné pro přístup k souboru
• přiřazení konkrétního souboru této proměnné
• otevření souboru pro čtení nebo zápis
• vlastní práce se souborem
• uzavření souboru
Proměnné při práci se soubory
• TEXTFILE - textové soubory
• FILE OF - binární soubory
• FILE - netypové soubory
Práce s textovými soubory
Do textových souborů lze přímo zapisovat znaky, textové řetězce, celá a reálná čísla, hodnoty typu boolean; zapisované hodnoty jsou konvertovány do textové podoby, můžeme ovlivnit formát.

Pascal
Var
Soubor: TextFile;
Jmeno: string; deklarace proměnné pro přístup k souboru, pro čísla integer
pocet: integer; počet zapsání
Begin
AssignFile (soubor, ' soubor.txt'); přiřazení konkrétního souboru
RESET (soubor); čtení
Nebo
REWRITE (soubor); vytvoření souboru, pokud existuje, je smazán
Nebo
APPEND (soubor); otevření pro zápis na konci souboru
Práce se souborem:
READ (soubor, jmeno); načte ze souboru hodnoty do proměnných
READLN (soubor, jmeno); načte ze souboru hodnoty do proměnných, přesun na konec
WRITE (soubor, výrazy); zapíše do souboru textovou reprezentaci hodnot
WRITELN (soubor, výrazy); zapíše do souboru textovou reprezentaci hodnot, ukončí řádek

EOF (soubor); vrací hodnotu True v případě, že bylo dosaženo konce souboru
EOLN (soubor) ; vrací hodnotu True v případě, že bylo dosaženo konce řádku
CloseFile (soubor);
End;"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a ilustrace o rozsahu cca 3 strany.
Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50027649b0769.zip (465 kB)
Nezabalený formát:
Programovani_software.doc (663 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse