Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Programování ve Visual Basicu - Plochy funkcí

Programování ve Visual Basicu - Plochy funkcí

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi detailně popisuje, kterak vytvořit program ve Visual Basicu, kde budou definovány výpočty ploch daných funkcí pro dané definiční obory (pomocí obdélníkové a lichoběžníkové metody). Obsahuje popis ovládání, popis řešení i celý zkopírovaný zdrojový kód programu s komentáři.

Obsah

1.
Zadání
1.2
Zadané funkce
2.
Popis ovládání
3.
Popis řešení
4.
Zdrojový kód programu
5.
Závěr

Úryvek

" Algoritmus řešení má 2 části, jeden pro metodu obdélníkovou, druhý pak pro metodu lichoběžníkovou. Začnu tou z hlediska zápisu jednodušší – obdélníkovou.
Začal jsem s “y = 3x2” . Nejdříve jsem si deklaroval funkci Obdelnik1 jako Public(veřejná = má platnost i mimo tento modul) s proměnnou n, jež má být počet dílků. Následně jsem deklaroval proměnné x,y a s(plocha). Vše jako Double (stejně jako všechny ostatní proměnné tohoto projektu). Ploše s jsem nejprve přiřadil hodnotu 0 a vytvořil jsem cyklus “s předem známým počtem průchodů” s čítačem x, počáteční hodnotou -1 a konečnou hodnotou -2. Hodnotu kroku (Step) jsem stanovil n. Do formuláře jsem pak po nezbytné deklaraci přidal “Inputbox” s výzvou k zadání právě proměnné n ( = možnost uživatele posoudit rozdíl přesnosti při různých velikostech obdélníků). Cyklus pak v každém průchodu spočte nejprve funkční hodnotu (y = 3x2) a poté daný obdélník, který přičte k již spočtené ploše (s = n * y + s). Po skončení cyklu jsem přiřadil hodnotu s funkci Obdelnik1 a ve formuláři pak už jen přiřadil určenému textovému poli Text1OB hodnotu funkce Obdelnik1(n).
Lichoběžníkovou metodou jsem pak téže funkci řešil takto: Deklaroval jsem si funkci Lichobeznik1 s proměnnými xprv (počátek def. oboru = -1), xpos (konec def. oboru = 2) a n(opět velikost dílku). Poté jsem deklaroval celkovou plochu(s), plochu bez krajních lichoběžníků(s1), čítač(i), a průsečíky osy x s druhou a předposlední funkční hodnotou (xA, xB). xA jsem přiřadil hodnotu o n větší než xprv, xB naopak hodnotu o n menší než xpos ploše s1 před začátkem cyklu výchozí hodnotu 0. Pro výpočet funkční hodnoty jsem Private (platnost jen pro tento modul) deklaroval novou funkci “fhodnota” s proměnnou x (y = 3x2, fhodnota = y). Cyklus s čítačem i, počáteční hodnotou xA, konečnou hodnotou xB a hodnotou kroku n pak postupně vypočítá vynásobením n a funkční hodnoty v daném bodě( fhodnota(i) ) každý lichoběžník a přičte jej k ploše s1. Po skončení cyklu pak již jen zbývá přičíst k ploše s1 krajní lichoběžníky (jejichž postranní funkční hodnoty se vyskytují v ploše jen jednou) a získáváme celkovou plochu s.
Ve formuláři jsem samozřejmě musel přiřadit kraje definičního oboru proměnným xprv a xpos(-1 a 2) a nakonec také zapsat do textového pole Text1LICH hodnotu funkce Lichobeznik1(xprv, xpos, n).
Ostatní funkce jsem řešil oběma metodami obdobně jak jsem popsal výše, samozřejmě s obměnami ve výpočtech funkčních hodnot a s jinými definičními obory. U 3. a 4. funkce jsem navíc musel deklarovat π (Pí) jako konstantu o velikosti 3.14159265358979."

Poznámka

Vhodné pro začátečníky s VB. Snadno pochopitelné a detailně popsané.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4977
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse