Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Projekt komplexní pozemkové úpravy - diplomová práce

Projekt komplexní pozemkové úpravy - diplomová práce

Kategorie: Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cíl práce spočívá především v ukázce možných opatření, která lze navrhnout v rámci plánu společných zařízení, jenž je nedílnou součástí projektu komplexní pozemkové úpravy. První část textu přináší stručný přehled historie pozemkových úprav a katastru nemovitostí v českých zemích a detailní informace o průběhu dnešních komplexních pozemkových úprav. Praktická část se následně zaměřuje na vybraná katastrální území, kde byl nedávno dokončen projekt pozemkové úpravy. Charakterizuje opatření navržená v jeho rámci a popisuje jejich vliv na současnou krajinnou architekturu. V závěru autor zhodnocuje celkovou situaci v oblasti realizace komplexních pozemkových úprav.

Obsah

1.
Úvod
2.
Literární rešerše
2.1.
Obecně o pozemkových úpravách
2.2.
Historie pozemkových úprav a katastru nemovitostí v našich zemích
2.3.
Pozemkové úpravy
2.4.
Pozemkové reformy a přídělová řízení
2.5.
Pozemkové úpravy v letech 1945 až 1950
2.6.
Průběh komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
2.7.
Zahájení komplexní pozemkové úpravy
2.8.
Přípravné práce
2.9.
Proces komplexní pozemkové úpravy
2.10.
Náležitosti a možnosti plánu společných zařízení
2.11.
Protierozní opatření
2.12.
PEO proti vodní erozi
2.13.
PEO proti větrné erozi
2.14.
Vodohospodářská opatření
2.15.
Prvky zpřístupnění pozemků
2.16.
Projednání a odsouhlasení plánu společných zařízení
2.17.
Obsah plánu společných zařízení
3.
Cíl práce a metodika
4.
Charakteristiky vybraných pozemkových úprav
4.1
KPÚ Radčice
4.1.1
Plán společných zařízení
4.2
KPÚ Králíky
4.2.1
Plán společných zařízení
5.
Diskuse
6.
Závěr

Úryvek

"2. Literární rešerše
2.1. Obecně o pozemkových úpravách
Problematikou pozemkových úprav jako celku se v současnosti mnoho autorů odborné literatury nezabývá. Pokud budeme na pozemkovou úpravu nahlížet jako na několik po sobě jdoucích samostatných celků, pak nalezneme vícero zajímavých publikací. Například krajinným plánováním se velmi intenzivně zabývá publikace Základy krajinného plánování (Sklenička 2003). Krajinné plánování je širokým oborem činností, ve kterém se prolíná mnoho profesí, je proto vcelku snadné získat mnoho kvalitních publikací. Pozemkové úpravy jsou jednou z význačných částí. Problematikou eroze se důsledně zabývá Janeček a kol. – Ochrana zemědělské půdy před erozí. Publikace představuje široké možnosti ochrany zemědělské půdy, kde právě pozemkové úpravy dovolí některá z těchto účinných a funkčních opatření realizovat. Kompletním přehledem problematiky se zabývají především interní dokumenty Ministerstva zemědělství, tzv. metodické návody – tyto byly již několikráte přepracovány a v současnosti je v přípravě další aktualizace postupu při provádění pozemkových úprav. Kromě metodického návodu lze využít k získání znalostí některé učební pomůcky pro vysoké školy, jako například publikace Projektování pozemkových úprav z Mendelovy univerzity v Brně (Podhrázská 2006).

2.2. Historie pozemkových úprav a katastru nemovitostí v našich zemích
Historie pozemkových úprav sahá hluboko do minulosti. Jejich vývoj je pevně svázán především s vývojem pozemkové držby v našich zemích. Pro bližší představu o časovém vývoji uvedu pár základních a velmi důležitých milníků v historii katastru, pozemkové držby a pozemkových úprav.
V jedenáctém století v období Přemyslovců přichází první myšlenka sjednocení výběru daně z polností. Kníže Oldřich nařídil provedení soupisu výměry všech usedlostí – přestože se jednalo o nepřesné odhady, posloužily tyto následně jako základ pro další soupisy pozemkové držby. Následujících několik století docházelo především ke změnám ve výběru daní, soupisy půdy neprošly většími změnami. Po třicetileté válce, kdy byla země prakticky na pokraji možností existence, je nutné zahájit obnovu hospodářství. Jednou z priorit se samozřejmě stává potřeba spravedlivého stanovení daní. Protože dosavadní evidence držby byla značně nejednotná a především neúplná, sněm v roce 1652 stanoví komisi pro tzv. jenerální vizitaci. V roce 1964 je výsledkem práce této komise První berní rula neboli První rustikální katastr. I přes veškerou snahu však vzhledem k nedostatku času docházelo k přebírání nepřesných informací a celkově tak nedošlo ke zcela spravedlivému výsledku pro všechny. Soupis však obsahuje nejen půdu poddaných sedláků, ale i dalších poplatníků jako například měšťanů či mlynářů. Po nárůstu množství stížností na nespravedlnosti v Prvním rustikálním katastru dochází k úpravě problémových částí a v roce 1684 vzniká Druhý rustikální katastr. Ani tento soupis však zcela neřeší veškeré problémy a hlasy poukazující na zjevné nespravedlivosti nadále sílí. Následují První tereziánský katastr rustikální a Druhý tereziánský katastr rustikální. Ani tyto katastry neřeší vleklé problémy se spravedlností, přesto jsou zcela unikátní svojí rozsáhlostí a přesností. Úplný převrat přichází až v Josefském katastru, který byl jako první kompletně „vyměřen“. Na dnešní poměry se samozřejmě jednalo o zcela primitivní poměry, ovšem v porovnání tehdejších dobových možností se jednalo o převratné řešení a unikát. Bohužel i toto dílo bylo poznamenáno nedostatky, jejichž příčiny byly jako obvykle spěch na dokončení a co nejlevnější provedení. Další etapou vývoje katastru je příkaz císaře Františka I. z roku 1810, kterým zakládá Dvorskou komisi pro úpravu daně pozemkové. Tato komise začne plánovat a následně realizovat další celkové měření v českých zemích. Výsledkem je stabilní katastr – geometrické a polohové určení nemovitostí a objektivně zjištěné výměry. Další změnou je vydání zákona 83/1883 Ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové – vzniká Evidovaný katastr (Bumba 2007)."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, mapy, nákresy a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 31 stran.
Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23502
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse