Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projekt systému informací pro využívání externích poradenských firem - Global One Communications

Projekt systému informací pro využívání externích poradenských firem - Global One Communications

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části nejprve vysvětluje průběh, smysl a kritéria interního a externího vyhledávání pracovníků. Na základě zjištěných informací oba způsoby srovnává a vypisuje jejich výhody a nevýhody. Praktická část charakterizuje vybraný podnik, analyzuje jeho současné personální činnosti a navrhuje systém informací pro potenciální využívání externích poradenských firem, včetně způsobu jejich získání.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1
Cíle vyhledávání nových pracovníků
1.2
Výběr nových pracovníků
1.3
Kritéria výběru
1.4
Způsoby výběru uchazečů
1.5
Metody výběru
1.6
Efektivní fungování personálního informačního systému
1.7
Externí personální poradenství
1.7.1
Hlavní přednosti
1.8
Typy personálního poradenství
1.9
Hlavní produkty personálního poradenství
1.10
Vyhledávání pracovníků z externích zdrojů
1.10.1
Výhody
1.10.2
Nevýhody
2.
Praktická část
2.1
Charakteristika podniku
2.2
Předmět činnosti
2.3
Analýza personálních činností
2.4
Návrh řešení

Úryvek

“Analýza personálních činností

Přijímání nových pracovníků vyžadují změny ve společnosti, které vycházejí buď z potřeby pracovníka na základě odchodu jiného nebo rozšiřování společnosti.

Vyhledávání pracovníků je uskutečňováno, pokud je to možné, z interních zdrojů, častěji však ze zdrojů externích.
Jako externí zdroj je využíván trh práce a v tomto případě společnost využívá služeb personálních agentur.

Výběr pracovníků je realizován jako konkurzní řízení s uchazeči, které zprostředkovala agentura na základě požadavků společnosti.
Stávající postup je následující:
Po výběru pracovní agentury se s ní firma zkontaktuje a zašle požadavky, které musí splňovat uchazeč o určitou pozici. Agentura na základě těchto informací vybere vhodné uchazeče a zašle informace o nich firmě. Ta provede selekci (nebo neprovede) a vybraní uchazeči jsou pozváni na konkurz.

Návrh řešení

S ohledem na zahraniční zázemí a určitou prestiž v oboru, je nutné otázku lidských zdrojů řešit na profesionální úrovni.
Návrh systému informací pro potenciální využívání externích poradenských firem vychází z níže uvedených skutečností.

• Global One nemá v současnosti personální oddělení
• Global One nemá dokonce ani personálního specialistu, na přijímacím procesu se podílí vždy generální ředitel společnosti a podle toho o jakou pozici se jedná finanční, marketingový či technický ředitel » Global One tedy nutně potřebuje využívat služeb personálních agentur
• na trhu personálních informací je poměrně široká nabídka, existuje velký počet externích poradenských firem (viz příloha)
• v současnosti jsou tyto externí poradenské firmy vybírány pouze na základě vlastních dřívějších zkušeností společnosti
• všechny doposud využívané personální agentury poskytovaly služby na přibližně stejné úrovni za přibližně stejné ceny
• Global One ale neví, zda některé personální poradenské firmy neposkytují požadované služby kvalitněji, nebo stejně kvalitně jako stávající za nižší ceny » Global One nutně potřebuje systém informací, na základě kterého by mohlo být prováděno rozhodování, kterou agenturu pro kterou personální zakázku vybrat

Cíl: navrhnout strukturu množiny takových informací o externích poradenských firmách a k této množině pak také navrhnout příslušné způsoby získávání těchto informací

Co všechno by bylo v ideálním případě dobré o externích poradenských firmách znát? Všechno! To ale není možné, řadu informací je velice obtížné získat, některé informace firmy záměrně tají, určité informace firmy úmyslně zkreslují. Je tedy nutné zaměřit se na ty informace, které jsou „rozumně“ dostupné, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že jejich získání bude možné. Dále jsou tedy uvedeny informace, které by mohly být vhodné (nutné) pro optimální výběr externí poradenské firmy, uvedeny jsou důvody zařazení do této množiny a případně i zdroje možného získání těchto informací ."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce do předmětu Personální řízení - Česká zemědělská univerzita v Praze.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera676
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse