Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projekt vzdělávací akce pro strážníky městské policie

Projekt vzdělávací akce pro strážníky městské policie

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje projekt vzdělávací akce pro strážníky městské policie. Cílem je seznámit se všemi úpravami Trestního zákoníku a Trestního řádu, které vstoupily v platnost dnem 1. 1. 2010. Nejdříve je uvedena mentální mapa kurzu, poté jsou popsány jednotlivé body kurzu, zejména cíl, datum konání, čas realizace, vyučovací metody a didaktické pomůcky. Poté následuje rozsáhlý test vědomostí, kde jsou graficky zvýrazněny správné odpovědi. Nechybí ani dotazník hodnocení školení účastníky. Závěr se věnuje profilu lektora.

Obsah

1.
Mentální mapa kurzu
2.
Rozbor jednotlivých bodů
2.1.
Název vzdělávací akce
2.2.
Cíl vzdělávací akce
2.3.
Místo konání vzdělávací akce
2.4.
Datum konání
2.5.
Čas realizace
2.6.
Cílová skupina
2.7.
Obsah a didaktická analýza učiva
2.8.
Organizační formy výuky
2.9.
Vyučovací metody
2.10.
Didaktické prostředky
3.
Test vědomostí
4.
Dotazník hodnocení školení účastníky
5.
Profil lektora
5.1.
Vzdělání
5.2.
Praxe
5.3.
Ostatní

Úryvek

"2. 2 Cíl vzdělávací akce

Strážník městské policie je prvotně určen k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Jeho činnost se řídí v první řadě zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Ke své činnosti ovšem potřebuje mít alespoň rámcovou znalost celé řady dalších zákonů. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, přesně stanoví rozsah odborných předpokladů strážníků. Mezi celou řadou zákonů je jmenovitě uveden Trestní zákoník a Trestní řád. Strážník při své činnosti odhaluje přestupky a jiné správní delikty, které musí umět kvalifikovat podle zákona a zejména je nutné, aby dokázal určit, zda se jedná či nejedná o trestný čin. Navíc strážník při své činnosti disponuje celou řadou zákonných oprávnění, z nichž některé vyplývají právě z Trestního zákoníku a Trestního řádu. Znalost aktuální právní úpravy, která je zakotvena v těchto dokumentech, je pro strážníka jak zákonnou povinností, tak i praktickou nutností. Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 1. 2010 doznaly tyto právní normy značných změn, je nutné, aby strážníci byli s aktuálním zněním těchto zákonů obeznámeni a dokázali je v praxi správně aplikovat.
Cílem vzdělávací akce je tedy seznámit strážníky městské policie se všemi úpravami Trestního zákoníku a Trestního řádu, které vstoupily v platnost dnem 1. 1. 2010.

2. 3 Místo konání vzdělávací akce

Školení bude probíhat v akreditovaném školicím středisku pro vzdělávání strážníků obecních policií, které je dislokováno ve městě Mělník. Jelikož se bude jednat o jednodenní školení, není nutno uvažovat o ubytování účastníků. Strava bude zabezpečena v restauraci, která přímo sousedí se vzdělávacím střediskem, přičemž stravu si hradí sami účastníci. Kapacita školicího střediska, které je prioritně zaměřeno na realizaci rekvalifikačních kurzů strážníků obecních policií a následných prolongačních kurzů připravujících strážníky ke zkoušce odborné způsobilosti, počítá s třiceti posluchači.
Učebna je vybavena audiotechnikou, která zaručuje dostatečné ozvučení místnosti v případě potřeby, videoprojektorem napojeným na PC pro provádění prezentací a třiceti PC s nainstalovaným programem Kaulí 2006, který je určen jak pro výuku, tak pro testování odborných znalostí strážníků.

2. 4 Datum konání

První školení se uskuteční dne 1. 3. 2010.

Dřívější datum nebylo možno stanovit s ohledem na schválení příslušných zákonů až na konci předešlého kalendářního roku. Bylo nutno vyčkat, až tyto zákony vyjdou v příslušné sbírce zákonů a stanou se tak platnými. Dále bylo nutno ponechat si nejnutnější čas na přípravu školení.

2. 5 Čas realizace

Školení je organizováno jako jednodenní kurz podle následujícího časového plánu"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19188
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse