Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projektování IS – UML

Projektování IS – UML

Kategorie: Programování, Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou modelovacího jazyka UML. Nejdříve UML charakterizuje. Poté popisuje model firemních procesů a Use Case. Heslovitě informuje také o modelu tříd.

Obsah

1.
Co je UML?
2.
Model firemních procesů
3.
Use Case (případy užití)
4.
Model tříd
5.
Shrnutí

Úryvek

"2. Model firemních procesů

Výchozím modelem pro vyjasnění potřeb je model firemních procesů. Jedná se o model sekvence činností, které mají být podporovány vyvíjenou aplikací. Modelování firemních procesů je počáteční fází mnoha softwarových projektů. Zejména při tvorbě úvodní studie je velmi výhodné využít diagramy popisující firemní procesy.
Vzhledem k tomu, že modelování procesů není součástí standardu UML, je popis a příklad tohoto modelu vynechán. Pokud ale procesní modelování vynecháme a začneme ihned UML technikou modelování případů užití, vystavujeme se riziku, že budeme pouze sestavovat model případů užití ze seznamu požadavků a nebudeme jej vhodným způsobem za účasti zákazníka usměrňovat.

3. Use Case (případy užití)
Již dlouhou dobu se vývojáři bez ohledu na svou orientaci na vývojové prostředí snaží modelovat typické interace uživatelů se systémy, aby tak lépe pochopili skutečné požadavky uživatelů na budoucí systém a zároveň aby přesně vymezili rozsah budované aplikace.
Případy užití zachycují přesně funkčnost, která bude budoucím informačním systémem pokryta a vymezují tak jednoznačně rozsah prací. Každý případ užití popisuje jeden ze způsobu použití systému, popisuje tedy jednu jeho požadovanou funkčnost.
V rámci firemních procesů vystupuje řada firemních aktérů. Ne každý z nich ale komunikuje s daným informačním systémem. Pod pojmem aktér rozumíme roli uživatele v rámci jeho komunikace se systémem. Na obr. 1.1 vidíme v roli aktéra Klienta a Pracovníka help-desk. Klient i pracovník help-desk může vystupovat jeden fyzický pracovník (v praxi jistě i pracovník help-desku muže byt klientem help-desku).
Aktéři provádí případy užití. V systému může jeden aktér provádět řadu případů užití a obráceně, jeden případ užití může být prováděn více aktery. Pohled na případy užití očima aktérů nám může výrazně usnadnit identifikování prípadů užití v rozsáhlých systémech.
Na diagramu případu užití mají symboly následující význam:
• postavička – aktér
• elipsa – případ užití
• spojnice – plná čára (v UML znamená přiřazení) mající význam interakce mezi uživatelem a případem užití.
• rámeček – hranice systému


Druhy vztahů mezi případy:
• relace
• generalizace případů užití
• relace

Relace se objevuje tam, kde existuje podobná, nebo stejná část sekvence scénáře, opakující se ve více případech užití.
Generalizace případů užití umožňuje chování společné pro více případů užití převést do rodičovského případu užití.
Relace typu přidává nové doplňkové chování do základního případu užití."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 2,5 strany. Práce obsahuje schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download=8830.; flashpom.zcu.cz/Documents/2007_DP_Novak_Frantisek.pdf;
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9XpnvQufMXcJ:www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/_pdf/Modelovani-webovych-sluzeb-v-UML-info.pdf+%22V%C3%BDchoz%C3%ADm+modelem+pro+vyjasn%
C4%9Bn%C3%AD+pot%C5%99eb+je+model+firemn%C3%ADch
+proces%C5%AF.+Jedn%C3%A1+%22&hl=cs&gl=cz&sig=AHIEt
bRvVmRx9fFHHFqqpwinrbIlzJ5dHw; iss.unas.cz/ids/03.pdf; http://owebu.bloger.cz/Programovani/Unifikovany-modelovaci-jazyk-UML-1-dil-Uvod-2.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18844
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse