Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektování ekonomických systémů - výpisky z přednášek

Projektování ekonomických systémů - výpisky z přednášek

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky poskytují podrobné informace o ekonomických informačních systémech, které by programátor měl mít před započetím programování ekonomických systémů. Jedná se o komplexní informace, které jsou načerpány z praxe. Věnují se využití výpočetní techniky v ekonomických systémech, charakterizují systém řízení, jeho strukturu a informace, které jsou v něm obsaženy. Také se rozepisují o funkční dekompozici systému, v této části mimo jiné představují metodu HIPO (Hierarchi plus Input-Process-Output), či teorii orientovaných grafů.

Obsah

1.
Vývoj využití výpočetní techniky v ekonomických systémech
2.
Systémové charakteristiky řízení ekonomických systémů
3.
Koncept systému řízení vycházející z rozvíjející se systémové teorie
3.1.
Systém řízení a systémové řízení
3.2.
Cílové chování systému řízení
3.3.
Ekonomický systém jako objekt řízení
4.
Struktura systému řízení
4.1.
Struktura systému předurčuje jeho chování
4.2.
Útvary a útvarová struktura
4.3.
Tři stránky aktivity
4.4.
Pružné struktury a týmy
5.
Informace v systému řízení
5.1.
Informační potřeba
5.2.
Informační systém
5.3.
Operativní informace
5.4.
Direktivní informace
5.5.
Vliv času v získávání informací na kvalitu rozhodování
5.6.
Ekonomika zpracování informací
5.7.
Dekomponování
5.8.
Přístupy k provádění průzkumu a analýzy systému
5.9.
Zobrazení toků dat v systému
6.
Funkční dekompozice systému
6.1.
Metoda HIPO (Hierarchi plus Input-Process-Output)
6.2.
IPO (Input-Pocess-Output) diagramy
6.3.
Postup analýzy
6.4.
Základní poznatky z teorie množin a relací
6.5.
Teorie orientovaných grafů
6.6.
Popis dynamických vlastností systému pomocí Petriho sítí

Úryvek

"Vývoj využití výpočetní techniky v ekonomických systémech.
Pro lepší pochopení současného stavu a návazností se stručně zmíním o vývoji využívání výpočetní techniky v ekonomických systémech.
Každá činnost ve společnosti má své informační vyjádření, které je zpracováváno způsobem odpovídajícím své době. V průběhu doby se vyvíjí nejen výrobní síly, ale i možnosti zpracovávání informací. My se budeme zabývat hlavně vývojem v tomto století. Můžeme rozlišit v zásadě čtyři vývojové etapy zpracování informací. Definovat je nějak časově, nebo místně by bylo velmi obtížné, vývoj využívání počítačů v podnicích byl velmi rozdílný, téměř vždy závislý na lidském a finančním potenciálu podniku.

1. etapa – před automatizační období
V tomto období jsou potřebné informace sbírány ručně, většinou do knih nebo formulářů, ručně nebo s pomocí kancelářských pomůcek vyhodnocovány, výsledkem zpracování informací může být písemné nebo ústní rozhodnutí. Nevýhodou této etapy je:
− nejednotnost a roztříštěnost informační základny,
− vícenásobné uchovávání stejných dat,
− zdlouhavé zpracování dat a tedy i obtíže se získáváním dat pro operativní řízení,
− při změně dílčích ukazatelů pracná aktualizace ukazatelů agregovaných,
− náročnost zpracování na pracovní síly.
S růstem objemu zpracovávaných dat roste administrativní náročnost řízení. Z technických prostředků jsou dosažitelné jednoduché kalkulátory, mechanické či elektrické, výpočty za použití tabulek, případně děrnoštítková zařízení.

2. etapa - období klasické automatizace
Toto období bylo typické pro většinu českých podniků v 70. a 80. letech. V podnicích byly, nejčastěji po linii resortů, vytvářeny specializované útvary servisního charakteru – výpočetní střediska. Střediska pracují obvykle v uzavřeném systému (vstup, klimatizace). Počítač převážně pracuje v dávkovém režimu. To znamená, že se shromáždí potřebná data, připraví obvykle na děrné štítky a pak proběhne zpracování úlohy. Zpracované informace obdrží uživatel, nejčastěji odborný útvar, ve formě tiskové sestavy. Ovšem až po určité době. Tato etapa:
− umožňuje zpracovávat rostoucí objemy dat,
− integruje se už datová základna jednotlivých útvarů, v datových základnách však zůstávají
časté duplicity,
− zrychluje se zpracování dat, je možno provádět komplikovanější výpočty i rychleji aktualizovat hodnoty agregovaných ukazatelů. Toto období přineslo i řadu nových problémů:
− koncový uživatel neřeší své úlohy na počítači sám, používá služeb specialistů (analytici, programátoři, operátoři), kteří automatizované zpracování úlohy připraví a úlohu provozují. I když existuje spolupráce mezi řešiteli úlohy a koncovými uživateli, vlivem jejich odlišného zaměření se stává úzkým místem této etapy,
− pokud se automatizace nějaké úlohy stala jen prostým převodem zpracování na počítač,
mohly se dokonce zvýšit nároky na počty pracovníků,
− při obvyklém uzavřeném provozu výpočetního střediska dochází k odtržení uživatele od procesu zpracování informací. Takový uživatel začíná výpočetní techniku považovat za pouhé břemeno přinášející pouze nadbytečnou práci,"

Poznámka

Předmět Programování ekonomických systémů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21682
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse