Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektování logistických systémů - výpisky

Projektování logistických systémů - výpisky

Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zabývají projektováním logistických systémů. Seznamují se základními pojmy jako je projekt, proces či logistický systém. Stručně přibližují etapy projektování a charakterizují metody a analýzy, které se používají při řízení projektu a řízení procesu kvality v rámci projektové činnosti. Dále se věnují benchmarkingu a popisují syntézu logistických systémů, včetně využívaných metod. V závěrečné části pak obsahují několik řešených příkladů vztahující se k danému učivu.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Projekt
2.
Logistický systém
2.1.
Trojimperativ projektu
2.2.
Prvky projektového plánu
2.3.
Externí, interní vstupy
3.
Projektování logistických systémů
3.1.
Vstupy
3.2.
Etapy
3.3.
Identifikace projektu
3.4.
Zpracování návrhu projektu logistického systému
4.
Řízení projektu
4.1.
Ganttův diagram
4.2.
Diagramy milníků
4.3.
Síťové grafy
4.4.
Konstrukce síťového grafu
4.5.
Metoda CPM (critical parth method)
4.6.
Metoda PERT (program evaluation and review technice
4.7.
Využití metod teorie grafů v projektování
4.8.
Konstrukční úlohy v síťových grafech
4.9.
Časová analýza
4.10.
Nákladová analýza
4.11.
Časové zdrojová analýza projektu
5.
Analýza logistických systémů
5.1.
Způsoby a metody získávání dat
5.2.
Metody realizace analýzy
5.3.
SWOT
5.4.
Vícekriteriální analýza
5.5.
Metody vícekriteriálního porovnání variant
5.6.
Metody stanovení pořadí variant
5.7.
Analýza hierarchických postupů – AHP
5.8.
Heuristická analýza
5.9.
Systémová analýza
6.
Analýza řízení projektových rizik
6.1.
Metody pro řízení projektových rizik
7.
Analýza řízení procesu kvality v rámci projektové činnosti
7.1.
Metody konstrukce ukazatele kvality
7.2.
Měření kvality logistických procesů v systému dopravní logistiky
7.3.
Metody analýzy a prevence ztráty kvality
8.
Benchmarking logistických procesů
9.
Logistický audit
10.
Syntéza logistických systémů
10.1.
Analytické metody
10.2.
Simulační modely
10.3.
Heuristické metody
10.4.
Benchmarking
11.
Realizace projektu
12.
Příklady do předmětu Projektování logistických systémů
12.1.
Metoda CPM
12.2.
Metoda PERT
12.3.
Příklad na aplikaci CPM při snížení nákladů
12.4.
Prosté bodové hodnocení
12.5.
Váhové prosté bodové hodnocení
12.6.
Satiho matice
12.7.
Fullerův trojúhelník
12.8.
Scooring model s aplikací Paretova pravidla
12.9.
Samotný scooring model
12.10.
Metoda WSA – metoda váženého součtu

Úryvek

"PROJEKTOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ
Je vhodné sestavení pracovního týmu ze spolupracovníků, kteří mají potřebné znalosti z různých oborů a ovládají:
- Metody související se sběrem a přípravou údajů
- Metody související se stanovením výrobní kapacity, rozborem materiálových toků, řešením prostorových dispozic, informačních toků apod.
- Metody plánovaní a řízení výroby
- Metody počítačové simulace
- Metody projektového řízení
Vazby, které působí mezi logistickým systémem a jeho okolím, jsou označovány jako vstupy (podněty, stimuly) a výstupy (odezvy a reakce)


[schéma]


Vstupy jsou materiální (Mx), informační (Ix) a energetické (Ex). Po průchodu výrobním systémem se mění na výstupy materiální (My), informační (Ey) a energetické (Ey).
Chování jednotlivých prvků logistického systému je definováno jako závislost mezi vstupy a výstupy. Každý prvek má alespoň jeden vstup X a alespoň jeden výstup Y a nachází se v určitém stavu V. Je-li ke každému V uvažovaného prvku jednoznačně určen výstupní vektor Y, pak pro každý prvek logistického systému platí:
Y = f (X,V)
Kde:
f – vektorová funkce
X – vstupní informace
Y – výstupní informace
V – aktuální stav

Činnost související s projektováním logistických systémů lze rozdělit do časově navazujících, ale obsahově rozlišných etap:
a) Etapa předprojektová, která je především zaměřena na problematiku související s koncepcí budoucího systému, na analýzu stávajícího stavu se zaměřením na snižování materiálové, energetické a nákladové náročnosti, na optimalizaci stávajících logistických systémů s využitím standardizace, specializace a kooperace, na výběr vhodných logistických technologií s možností jejich aplikace. VÝSTUPEM JE FORMULACE PARAMETRU CÍLOVÉHO ŘEŠENÍ A STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH ZPŮSOBŮ JEJICH DOSAŽENÍ V POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍ, KVALITĚ A ČASE.
b) Etapa projektová – upřesňuje a rozpracovává základní koncepci předprojektové etapy. TĚŽIŠTĚM JE NÁVRHOVÁ ČÁST. VÝSTUPEM JE KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POUŽITELNÁ PRO REALIZACI NBOVĚ NAVRŽENÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI.
c) Etapa realizační – je charakteristická vlastní činností související s aplikací zpracovaného projektu v požadovaném čase, v požadované kvalitě za stanovenou cenu. VÝSTUPEM JE REALIZOVANÝ FUNKČNÍ PROJEKT.
Etapy projektování:
1) Identifikace projektu – stanovení cílů, stanovení postupu řešení, sestavení projekt. týmu
2) Zpracování návrhu řešení – volba metody řešení, modelový postup, reingeniering
3) Analýza logistického systému – sběr dat, informací, stanovení vhodné metody analýzy, realizace analýzy, zpracování závěrů analýzy
4) Syntéza logistického systému – stanovení metody syntézy, zpracování koncepce návrhu, ověření dokumentace, zpracování realizačního projektu
5) Hodnocení projektu – hodnocení dosažených cílů, praktické ověření funkčnosti projektu, hodnocení jednotlivých funkcí projektu"

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, tabulek a schémat. Rozsah čistého textu je cca 32 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21821
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse