Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Projektový management: účastníci projektu

Projektový management: účastníci projektu


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce o účastnících projektu.V úvodu autor vysvětluje samotný pojem a uvádí, kdo všechno se může projektu zúčastnit. Uvádí dělení těchto účastníků (interní, externí, vlastníci, akcionáři, dodavatelé). Zde naleznete předchozí díl práce - Fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus, nebo následující díl Projektové procesy .

Obsah

1.Pojem účastníci projektu
2.
Základní účastníci projektu
3.
Kategorie účastníků

Úryvek

"1. Účastníci projektu
- účastníci projektu = fyzické osoby / organizace, kt. jsou zapojeny do projektu nebo jejichž zájmy by mohly pozitivně / negativně ovlivnit provádění projektu / jeho úspěšné dokončení
- projektový řídicí tým je musí všechny identifikovat, určit jejich požadavky a očekávání - řídit

Základní účastníci každého projektu
- projektový manažer – zodpovědný za řízení projektu
- zákazník – osoba / organizace, kt. bude užívat produkt projektu; může být i několikanásobný (uživatelé nového léku)
- provádějící organizace – podnik, jehož zam. jsou přímo zapojeni do vykonávání projektových prací
- investor – osoba / skupina lidí uvnitř zákaznické / provádějící organizace nebo stojící samostatně, kt. zajišťuje finanční zdroje"

Poznámka

Personální management – otázky 12/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0062.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ucastnici_projektu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse