Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Prokaryotické organismy

Prokaryotické organismy

Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o prokaryotických organismech. První část je věnována bakteriím, jejich základní charakteristice, dělení a zástupcům. Druhá část se zabývá sinicemi, jejich stavbou, zástupci a významem.

Obsah

1.
Bakterie
1.1
Stavba prokaryotické buňky
1.2
Velikost
1.3
Rozmnožování
1.4
Dělení bakterií
1.4.1
Podle stavby buněčné stěny a její barvitelnosti Gramovou metodou
1.4.2
Podle tvaru buňky
1.4.3
Podle vztahu ke kyslíku
1.4.4
Podle zdroje stavebního materiálu
1.4.5
Podle způsobu získávání energie pro syntézu látek
2.
Zástupci
3.
Sinice
3.1
Stavba
3.2
Rozmnožování
3.3
Zástupci
3.4
Význam

Úryvek

„BAKTERIE

-systematické zařazení: nadříše: Prokaryota (Procaryotae) = Prvojaderní  říše: Eubakterie (Eubacteria) oddělení: Bakterie (Bacteria)
-jednobuněčné prokaryotické organismy
-stavba prokaryotické buňky (buňka=cellula):
-buněčná stěna: tvoří ji hlavně vrstva peptidoglykanů (mureinu n. pseudomureinu), dále polysacharidy, peptidy a lipidy; je pórovitá, plně pro¬pustná (permeabilní), pevná, uděluje b. tvar a chrání ji, kompenzuje vysoký osmotický přetlak uvnitř b.
-plazmatická (cytoplazmatická) membrána: základ tvoří dvojitá vrstva fosfolipidů (hydrofóbní část = zbytky mastných kys., hydrofilní část = zbytky kys. fosforečné), mezi fosfolipidy jsou molekuly bílko¬vin (propouští např. sacharidy), je polopropustná (semipermeabilní)
▪ je místem metabolických dějů (obsahuje enzymy dýchacího řetězce, aparát pro fotosyntézu, enzymy pro syntézu lipidů…)
▪ u některých druhů (heterotrofních bakt.) došlo k vychlípení membrány do cytoplazmy a vznikl tak me¬sozóm (vyskytují se v něm enzymy důležité pro dýchání aerobních bakterií)
▪ thylakoidy: váčkovité vychlípeniny cytoplazmatické membrány (plní fotosyntetickou funkci, nesou fotosyntetické barvivo bakteriochlorofyl)
-celá buňka je vyplněna cytoplazmou (viskózní koncentrovaná směs organických a anorganických látek) – vytváří prostředí pro metabolické děje
-zásobní látky: glykogen, kys. poly –hydroxymáselná (zdroje uhlíku a energie)
-prokaryotické jádro (nukleotid): tvořeno jedinou cyklickou makromolekulou DNA, která je poskládána do smyček navzájem spojených moleku¬lou RNA, jádro není odděleno od cytoplazmy žádným obalem
-plazmidy: malé cyklické molekuly DNA uložené v cytoplazmě, využití v genovém inženýrství
-ribozómy: malá tělíska v cytoplazmě, účast při syntéze bílkovin
-fimbrie: krátká křehká vlákna (z bílkovin) na povrchu buněk, jen u některých (gramnegativní bakt.)
-bičík: vlákno (molekuly globulárních bílkovin) mnohonásobně delší než buňka, otáčením bičíku je umožněn pohyb buňky
-endospory: tvoří se u některých G+ bakterií (bacilů), nejprve se rozdělí nukleotid (replikace DNA) a jedna jeho část přejde do tvořící se spory, pak se postupně vytváří tuhý několikavrstevný obal; spory jsou velmi odolné, umožňují bakt. přežít špatné životní podmínky
-nauka o b. cytologie
-velikost: 1-2
-rozmnožování: bakt. jsou haploidní (jedna sada chromozomů), prokaryoty se nejčastěji množí nepohlavně příčným dělením (nejprve replikace jaderné DNA, vytvoří se příčná přepážka mezi dceřinými b., dceřiné b. se navzájem oddělí) n. pučením (na určitém místě povrchu b. se začne tvo-řit dceřinná b., která se po obdržení jádra oddělí a dozrává do normální velikosti) a pohlavně konjugací (výměnou č. DNA mezi dvěma b.), trans¬for¬mací (živá b. přibere zlomek molekuly DNA uvolněné do prostředí z odumřelé b.) n. transdukcí (zlomky DNA přeneseny z jedné b. do druhé viry, např. pomocí bakteriofágu)“

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3285
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse