Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proměny trestání a nápravy zločinů v Evropě od pozdního středověku do 19. století

Proměny trestání a nápravy zločinů v Evropě od pozdního středověku do 19. století

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o proměnách trestání a náprav zločinů v Evropě od pozdního středověku do 19. století. Jedná se o filozoficko-historicko-antropologický pohled na zločin a jeho trestání na pozadí společnosti ovládané církví a pohled z hlediska společnosti "občanské". Začátek práce je uveden dvěma citáty, po kterých následuje charakteristika obou rozdílných světů a definice trestního práva. Autorka podrobně rozebírá zlatý věk ritualizovaných poprav (od pol. 16. stol. – pol. 17. stol.), v rámci něhož si všímá inkvizičních procesů, doznání a prostředků donucení - tortury, rozsudku, ceremonie veřejné popravy, systému soudobých trestů a neprůhlednosti trestní praxe. Nastiňuje nejen období konce 17. století a jeho tendence v oslabování represí, ale také druhou polovinu 18. století a počátek 19. století - tzv. období beccariánské revoluce. Rozpracovává situaci ve Francii a habsburské monarchii, téma prvních moderních zákoníků, nové nazírání na pojem zločin a nový způsob trestání.

Obsah

1.
Motta
2.
Dva rozdílné světy
3.
Definice trestního práva
4.
Zlatý věk ritualizovaných poprav (od pol. 16. stol. – pol. 17. stol.)
4.1.
Inkviziční proces
4.2.
Doznání a prostředky donucení - tortura
4.3.
Rozsudek
4.4.
Ceremonie veřejné popravy
4.5.
Systém trestů
4.6.
Neprůhlednost trestní praxe
5.
Konec 17. století a oslabování represí
5.1.
První kritiky trestního práva
6.
Reforma trestněprávního systému 18. století
6.1.
Cesare Beccarii a jeho dílo "O zločinech a trestech“ (1764)
7.
Druhá pol. 18. století a poč. 19. stol. - období beccariánské revoluce
7.1.
Francie
7.2.
Habsburská monarchie
7.3.
První „moderní“ zákoníky
7.3.1.
Leopoldina (1786)
7.3.2.
Code Pénal (1791)
7.4.
Pojem zločin
7.5.
Nový způsob trestání

Úryvek

"OD „ DIVADLA HRŮZY “ KE „ SVĚTU JAKO KÁZNICI “ :
Proměny trestání a nápravy „zločinu“ v Evropě od pozdního středověku do
19. století

„Bůh si cení meče tolik, že jej nazývá svým vlastním řádem, a nechce, aby někdo mohl říci, že jej vynalezli a používají lid. Neboť ruka, která takový meč vede a jím trestá, již není rukou člověka, nýbrž rukou Boží, a nikoli člověk, ale Bůh věší, vplétá do kola, stíná, rdousí a zabíjí, to vše je jeho dílo a úpadek“ LUTHER, 1526

„Trest smrti není pro většinu přihlížejících ničím jiným než krvavým výstupem, lidskou obětí, divadlem pro zahaleče a dovede vzbudit nanejvýš soucit smíšený s nevolí. Poprava působí na diváka podstatně více těmiti dvěma emocemi, než aby ho odradila očistnou hrůzou, přestože zákon sleduje hrdelním trestem právě tento cíl“ BECCARIA, 1764

Úvod :
Dva rozdílné světy – společnost ovládaná církví, a společnost, která nahradila Boha, jako princip morálního soudu a stala se sama hodnotícím principem; společnost monarchistická „z vůle boží“ a společnost „občanská“; sakrální a společnost sekularizovaná. Odpoutání se od Boha, jako principu morálního soudu je součástí přeměny společnosti „tradiční“ ve společnost „racionální“. Součástí této transformace je i „trestněprávní“ revoluce. Dochází k proměně samotného chápání „zločinu“, s čímž souvisí dekriminializační proces a proměna celého soudního systému. Otázkou je, co vše stálo v pozadí těchto změn?

Lidské chování je determinováno podmínkami prostředí, v němž žije. „Trestní právo lze definovat jako korpus specifických pravidel, které se týkají lidského chování, korpus vytvořený politickou autoritou a posílený trestem, který je aplikován ve jménu státu na všech členech, jimž jsou tato pravidla určena.“ To je třeba si uvědomit, posuzujeme-li z dnešního pohledu právní systém a způsob trestání v jakékoli společnosti. Je třeba posuzovat nejen konkrétní trestní praktiky, nýbrž je vnímat na pozadí celku, společně s prostředím, ve kterém vznikají. Rovněž kriminalizace určitých forem lidského chování – zločin, je typickým „konstruktem“ kultury a společnosti, tedy spíše jejich mocenských sil a institucí. Chování považované za „delikventní“ pak představuje produkt myšlenek a představ, které danému jednání předepisuje publikum.
Ze současného pohledu se může např. společnost středověká jevit jako krutá ve svých trestních praktikách – nepochopitelná se svými tajnými procesy. Je však třeba se přesněji podívat, co stojí za tímto „barbarským“ vynucováním pravdy mučením a šokující brutalitou při vykonávání trestů na veřejnosti jako odstrašujícího divadla smrti?
Trestní právo a obecně kriminální justice tradiční společnosti byly hluboce zakořeněny do teokratického světa - bez ohledu na to, zda byly oficiální autority původu církevního či světského. Doba od pol. 16. stol. – pol. 17. stol. je nazývána „zlatým věkem ritualizovaných poprav“ , charakteristická zpřísněním trestního aparátu a posílením jeho represivního charakteru. Zločin je chápán nejen jako útok na jinou osobu, ale rovněž a především jako útok na panovníka - vládce, poněvadž zákon představuje vůli panovníka. Panovník je ten, kdo zákon vydává, nebo stvrzuje svojí pečetí. Panovník ve svých rukou soustřeďuje moc nad životem a smrtí, jež mu dává výhradní právo trestat. Trest je potom pomstou za opovrhování autoritou – tedy přímá odpověď na urážku. Veřejná poprava a mučení je ceremoniál, které tuto moc jasně demonstruje širokému publiku, a kde se na chvíli rekonstituuje poškozená suverenita vládce. Trest tu není od toho, aby znovunastolil rovnováhu, nýbrž aby demonstroval rozdíl mezi všemocným panovníkem a člověkem, který se odvážil překročit zákon."

Poznámka

Čerpáno z: D. Tinková - Zločin, hřích, šílenství. Proces dekrimilizace a proměna pojetí zločinu v čase odkouzlování světa; M. Foucalt - Dohlížet a trestat; R. van Dulmen - Divadlo hrůzy (soudní praxe a trestní rituály v raném novověku); J. Francek - Zločin a trest v českých dějinách.
Tato literatura je uvedena pouze v poznámkách, v samotné práci chybí. Jde o souvislý, trochu špatně přehledný text.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10502
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse