Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Propagace - maturitní otázka

Propagace - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech charakterizuje marketingový komunikační program, marketingovou komunikaci, včetně stanovení jejího rozpočtu. Dále se věnuje tvorbě komunikačního mixu, výzkumu propagačních prostředků a propagačních akcí a metodám výzkumu z hlediska času.

Obsah

1.
Marketingový komunikační program
1.1
Reklama
1.2
Osobní prodej
1.3
Podpora prodeje
1.4
Práce s veřejností
2.
Ostatní marketingové komunikace
2.1
Přímý marketing
2.2
Sponzoring
3.
Rozpočet na marketingové komunikace
3.1
Metoda zůstatkového rozpočtu
3.2
Metoda procentního podílu obratu
3.3
Metoda konkurenční parity
3.4
Metoda cílů a úkolů
4.
Tvorba komunikačního mixu
4.1
Propagační cíle
4.2
Druh výrob a typ trhu
4.3
Stádia nákupní připravenosti
4.4
Stádia životního cyklu výrobku
5.
Výzkum propagačních prostředků a propagačních akcí
6.
Členění metod výzkumu účinnosti z časového hlediska
6.1
Pretesty
6.2
Následné testy

Úryvek

“Marketingový komunikační program

Obsahuje 4 základní nástroje:
1) reklama = Placená forma neosobní prezentace.Informuje a přesvědčuje o výhodách a kvalitách propagačního výrobku nebo služby,které nákupem a udržováním spotřebitel získá.Hlavními prostředky reklamy jsou:
a) inzerce v tisku , b) televizní spoty , c) rozhlasové spoty , d) reklamy v kinech ,
e) vnější reklama , f) audiovizuální snímky
2) osobní prodej = celá řada podob – od obchodního jednání mezi představiteli výroby a obchodu,zajišťování prodeje,obchodní zástupci(dealery),prodej v maloobchodní síti.Hlavní úkoly osobního prodeje:
a) získávání informací o prodejních možnostech,konkurence a vlastní prodejní činností.
b) příprava a plánování prodeje-informace o zákazníkovi,argumenty,taktiky
c) kontakt se zákazníky
d) uzavření obchodního jednání
e) péče o zákazníky po nákupu-vyřizování reklamací,dodatečné služby
3) podpora prodeje = souhrn různých nástrojů,které stimulují(podněcují) uskutečnění nákupu.Předmětem k nákupu jsou nabídky různých výhod a zvláštních hodnot výrobků či služeb.Hlavní prostředky podpory prodeje:
a) soutěže,hry,loterie , b) akce na místě prodeje , c) výstavy a předvádění v místech prodeje
d) veletrhy a obchodní výstavy
e) zábavné akce , f) vzorky,dary,prémie , g) množství,rabaty,slevy
4) práce s veřejností = cílem je získávání podpory marketingových záměrů
Hlavní prostředky práce s veřejností:
a) prostředky individuálního působení(charitativní dary,dárkové a upomínkové předměty,osobní vystoupení a projevy)
b) prostředky skupinového působení(výroční zprávy,publikace,semináře,
katalogy)
c) prostředky tisku(články v tisku,tiskové konference,přednášky s písemnými zprávami)
d) lobing-cílové působení k prosazování zájmů prostřednictvím vlivných jedinců nebo skupin(poslanci)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483810e3eaebc.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Propagace.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse