Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ - teoretická část

Propagační kampaň pro firmu Fujifilm CZ - teoretická část

Kategorie: Marketing, Propagace

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato diplomová práce se zabývá propagační kampaní pro firmu Fujifilm. Popisuje teoretická východiska propagační kampaně, zaměřuje se především na marketingovou koncepci a mix, včetně plánování a řízení účinné kampaně. Věnuje se nejen stanovením cílů a určení cílových skupin, ale také kreativní strategii, vypracování rozpočtu, reklamě, vypracování systému měření účinnosti propagace a realizaci propagační kampaně.

Obsah

0.
Úvod
0.0.
Teoretická část
1.
Marketingové koncepce
2.
Marketingový mix
3.
Plánování, tvorba a řízení účinné propagační kampaně
3.1.
Stanovení cílů propagace
3.2.
Určení cílových skupin
3.3.
Kreativní strategie, sestavení sdělení
3.3.1.
Výběr reklamního sdělení
3.3.2.
Výběr média
3.3.3.
Funkce mediální agentury
3.4.
Vypracování celkového rozpočtu na propagaci
3.5.
Výběr komunikačního mixu
3.5.1.
Reklama
3.5.2.
Podpora prodeje
3.5.2.1.
Zákaznické podpory
3.5.2.2.
Obchodní podpora – trade promotions
3.5.2.3.
Podpora prodeje obchodního personálu
3.5.3.
Osobní prodej
3.5.4.
Přímý marketing
3.5.5.
PR a publicita
3.5.6.
Sponzoring
3.5.7.
Výstavy a veletrhy
3.6.
Vypracování systému měření účinnosti propagace
3.6.1.
Marketingový výzkum
3.7.
Realizace propagační kampaně

Úryvek

"HYPOTÉZY A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Firma Fujifilm CZ, po realizaci propagační kampaně na konci roku 2006, předpokláda-la navýšení prodejů akčního modelu FinePix S6500fd. Domnívám se však, že jakkoli na-stavila svou kampaň originálně co se kreativity týče, podcenila silnou vlnu veškerých akcí probíhajících právě v předvánočním období, tudíž předpokládám, že neměla takový efekt, který by mohla mít, pokud by její nastavení bylo jiné a v jiném čase. Myslím si, že firma Fujifilm CZ naplánovala a realizovala akci nedostatečně. Svou prací chci dokázat, že akce byla neefektivní a v rámci upraveného zadání navrhnout především efektivnější a cílenější koncept, který bude mít silnější účinek na podporu prodeje a zvýšení image firmy Fujifilm CZ.
Cílem mé práce je zmapovat výslednou situaci propagační kampaně Fujifilm CZ, zhod-notit její účinnost a především navrhnout její lepší podobu do budoucna. Mou snahou je specifičtější nastavení cílové skupiny, než je stávající, na které bude perspektivní cílit ko-munikaci. Navrhovaná cílová skupina bude sice užší, ale komunikace s ní bude efektivněj-ší.
V první části práce jsem popsala teoretická východiska propagační kampaně. V druhé části jsem popsala promoakci z roku 2006, která se stala ústředním tématem mé práce a zmapovala jsem výsledky pomocí rozboru prodejů po akci a dotazníkového šetření s koncovými zákazníky. Ve třetí části jsem navrhla jak propagaci zlepšit především v oblasti podpory prodeje s cílem zvýšení prodejů. Další oblastí, která je dle mého názoru pro firmu stěžejní je budování vztahů s majiteli prodejen, kteří mají nezanedbatelný vliv na výše prodejů. Domnívám se, že firma Fujifilm CZ stále opomíjí důležitý fakt, a to, že česká veřejnost neví, že firma je výrobcem digitálních fotoaparátů, což dokazuje i můj průzkum. Tímto jsem chtěla dokázat, že i to může být příčinou neúspěchu jakékoliv propagační akce, jelikož by jí musela předcházet dlouhodobá kampaň, která by toto sdělení komunikovala. Návrh pro podporu komunikace této informace sice není náplní mé diplomové práce, ale domnívám se, že je vhodné tento fakt zmínit a snažit se s ním alespoň v rámci mého návr-hu pracovat. Komunikaci je nutné mířit jak na koncového zákazníka, tak na prodejce a ma-jitele obchodů, kteří jsou také důležitým článkem ovlivňující výše prodejů.
Právě na analýze výsledků, kterých dosáhla propagační kampaň v roce 2006, se budu snažit dokázat, že komunikace firmy Fujifilm CZ má své nedostatky, které spočívají v neefektivním nastavení komunikace a práci s cílovými skupinami. Naplánování jednotli-vých akcí v průběhu roku nejsou dostatečně navazující a kampaně působí vždy na jiného zákazníka, přičemž komunikace se tříští a nepůsobí uceleně po delší dobu."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 21 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16486
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse