Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Propagační strategie firmy LH Sport Hranice

Propagační strategie firmy LH Sport Hranice


Kategorie: Propagace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Propagace a reklama se skládá ze dvou částí. První seznamuje s firmou LH Sport, popisuje její sortiment, pozici na trhu a stávájící způsoby propagace. Druhá pak navrhuje nové způsoby, jakými lze firmu propagovat.

Obsah

1.
Úvod:
2.
Seznámení s firmou
2.1.
Současná nabídka firmy LH.sport Hranice
2.2.
Posouzení současného stavu propagace
3.
Navrhnutí propagační strategie
4.
Závěr

Úryvek

Posouzení současného stavu propagace
- vyjděme z následujících faktů
a) velmi slabá konkurence v dané oblasti
b) nová rozvíjející se firma, která ale není řízena odbornými pracovníky (po ekonomické stránce)
c) malá znalost cílových zákazníků

Bod a) naznačuje, že ze strany konkurence se prozatím není čeho obávat a také není s kým soupeřit (ovšem prozatím a skoro). To uklidňuje majitele a nepřesvědčuje je to o nutnosti kvalitní propagace. Výsledkem je 0.

Bod b) napovídá, proč si neuvědomují nutnost vypracování a zavedení propagačních strategií.

Bod c) říká, že i když nějaká propagační akce proběhne, není nasměrována na cílového zákazníka z jednoho prostého důvodu, že oni neví KDO je jejich cílovým zákazníkem.

Suma sumárum. Propagace na velmi slabé úrovni. Je v podstatě nárazová, neexistuje žádné plánování výdajů na propagaci, nezjištěje se feed back provedených propagačních akcí.

Navrhnutí propagační strategie

V současné době je nejdůležitější upevnit si svůj náskok před konkurencí, a to nejlépe tak, že značka i firma vejde do podvědomí potenciálním zákazníkům.

Nejprve si musíme uvědomit specifičnost produktů fy LH. sport Hranice.

Slouží pro zlepšení zdraví
Využití volného času
Velice výhodná cena
Oslovuje poměrně širokou populaci - není zaměřena jednostranně na objemové posilování

Toto všechno si musíme uvědomit, pro vypracování vhodné propagační strategie.

Cílem této strategie bude vytyčení směru, kterým se bude propagace pro nejbližší období ubírat.

Jak víme ze zkušenosti, 60% obchodů nám dělá Praha. Z tohoto důvodu i nadále bude pro nás představovat partnera č.1.
Pokusíme se přejít od čistě sportovní záležitosti na záležitost společensky nutnou, na jakýsi životní styl. Naším cílovým zákazníkem budou bohatší střední vrstvy. Zaměřit se na tuto skupinu a provést v ní průzkum. Na jeho základě pak vypracovávat jednotlivé propagační kampaně. Rozhodující stimul bude vycházet od zákazníka a my jej budeme pomocí metody úkol-cíl provádět.

Z komunikačního mixu jednoznačně využijeme reklamy a budeme se snažit vybudovat si takové PR, aby se nám stalo oporou a ne přítěží. Ve vlastních prodejnách potom budeme uplatňovat různé formy podpory prodeje. Náklady na reklamu rozdělíme na třetiny - jedna třetina bude určena na TV reklamu - šot musí vyznít ve stylu nového životního trendu, druhá třetina bude určena opět na posílení image nového životního trendu, tentokrát ale v příslušných časopisech. Třetí třetinu použijeme v speciálně zaměřených časopisech na cvičení a kulturistiku."

Poznámka

Práce je psána hovorovou, leckdy až familiární formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar0003.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
LHsport_propagace.rtf (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse