Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proškolování pracovníků městské policie - projekt vzdělávací akce

Proškolování pracovníků městské policie - projekt vzdělávací akce

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je koncipována jako návrh projektu vzdělávací akce, jejímž tématem je proškolování pracovníků městské policie ohledně novely zákona o obecní policii. Obsahuje informace o cíli projektu, místě, datu i harmonogramu jeho realizace. Charakterizuje cílovou skupinu, na kterou je akce zaměřena, a blíže se rozepisuje o obsahové náplni kurzu. Součástí je také vědomostní test, včetně správných odpovědí. V závěrečné kapitole jsou popsány požadavky kladené na ideálního kandidáta na pozici lektora.

Obsah

1.
Mentální mapa kurzu
2.
Rozbor jednotlivých bodů
2.1
Název vzdělávací akce
2.2
Cíl vzdělávací akce
2.3
Místo konání vzdělávací akce
2.4
Datum konání
2.5
Čas realizace
2.6
Cílová skupina
2.7
Obsah a didaktická analýza učiva
2.8
Organizační formy výuky
2.9
Vyučovací metody
2.10
Didaktické prostředky
3.
Test vědomostí
4.
Dotazník hodnocení kurzu pro strážníky
5.
Profil lektora

Úryvek

"2.6 Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou strážníci obecních a městských policií. Kurz počítá s třiceti posluchači s tím, že nejde o jednorázovou akci, ale vzdělávání v těchto oblastech bude pokračovat dalšími kurzy pro další zájemce ve stejném rozsahu. Věková struktura uchazečů je poměrně široká. Jedná se o strážníky ve věku od 21 let, tedy od splnění minimálního věkového zákonného požadavku na výkon zaměstnání strážníka až po strážníky ve věku nad 60 let, pokud se účastní aktivní služby, případně se podílí na řešení přestupků resp. vyřizování běžné agendy obecní či městské policie.
Předpokladem dosažené úrovně vzdělání je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, neboť tato podmínka vyplývá strážníkům ze zákona o obecní policii, pokud nespadají do kategorie, na kterou se vztahuje zákonná výjimka. Délka praxe není v tomto případě rozhodující, důkladná znalost právních norem vztahujících se k činnosti obecní policie je nezbytnou podmínkou řádného výkonu služby každého strážníka. Lze ovšem doporučit účast strážníků, kteří alespoň jednou absolvovali tzv. prolongační zkoušku, tedy jsou v aktivní službě minimálně tři roky a mají tak možnost srovnání s postupem práce podle právních norem platných do doby účinnost novel, jejichž osvojení je cílem tohoto vzdělávacího kurzu.
Účast lze dále doporučit strážníkům, kteří zastávají pozice dozorčích služeb, které poskytují strážníkům v terénu nezbytnou podporu a kontrolují, zda provedení úkonů strážníky v terénu je v souladu s platnou legislativou. Případná neznalost resp. nejistota v postupu může mít v práci strážníka, tedy osoby, která je vybavena pravomocí zasahovat do práv a svobod občanů, závažné následky.

2.7 Obsah a didaktická analýza učiva
Obsahem kurzu jsou legislativní změny zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tabákový zákon).
Tematicky je kurz rozdělen do tří resp. pěti bloků, jejichž tématem jsou uvedené právní normy. První dva bloky jsou naplánovány na první den vzdělávacího kurzu a jejich tématem jsou legislativní změny zákona o silničním provozu a tabákového zákona. Na každou zákonnou normu jsou vyčleněny dvě vyučovací hodiny o délce 45 minut. S ohledem na rozsah právních změn je délka těchto tematických bloků dostatečná.

Zákon o silničním provozu bude zahrnovat tato témata:
• oprávnění zastavovat vozidla strážníkem obecní policie,
• oprávnění usměrňovat provoz na pozemních komunikacích strážníkem obecní policie,
• oprávnění měřit rychlost, součinnost s Policií České republiky při měření rychlosti vozidel, splnění zákonné povinnosti označit měřené úseky příslušnou dopravní značkou,
• povinnosti strážníka vztahující se k bodovému systému.

Blok zaměřený na legislativní změny tabákového zákona bude zahrnovat témata:"

Poznámka

Seminární práce do předmětu Andragogická didaktika. 1 strana práce je tvořena schématem mentální mapy kurzu. Kapitola 3. , Test vědomostí , je zkopírovaná z internetu a její rozsah (7 stran) není zahrnut do celkového rozsahu práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21598
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse