Prostituce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje hlavně právním aspektům prostituce. Mimo základní klasifikace této činnosti, seznamuje text čtenáře i s legislativní úpravou současnou i připravovanou. Dále jsou uvedeny informace o kriminálních aspektech a prevenci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostituce
2.1
Vytýčení pojmu prostituce
2.2
Formy prostituce
2.3
Obecný pohled
2.4
Legislativa
2.4.1
Současná legislativa
2.4.2
Připravovaná legislativa
2.5
Kriminální aspekty
2.6
Prevence
2.7
Nelegální ekonomika související s prostitucí
3.
Závěr

Úryvek

" 2.4 Legislativa
2.4.1 Současná legislativa
Prostituce u nás není samostatným trestným činem a je chápána „pouze“ jako sociálně patologický jev, na který se váže řada sociálních, zdravotních, bezpečnostních a dalších rizik.
V současné době je stále v platnosti zákon č. 241/1922 Sb. z.a n., o potírání pohlavních nemocí, ve znění zákona č. 158/1949 Sb., o boji proti pohlavním nemocem a zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní. Předmět úpravy tohoto zákona byl provedenými novelizacemi zásadně omezen. Tento zákon ve svém § 14 zrušil k 22.8.1922 nevěstince a zakázal jejich nové zřizování. Stávající právní úprava tedy brání zřizování nevěstinců.
Dále je prostituce regulována zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění dalších předpisů. Tento zákon stanoví pravomoce obcí ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Porušení této vyhlášky může být kvalifikováno jako přestupek podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2.4.2 Připravovaná legislativa
Letitou snahou naší exekutivy je regulovat prostituci zákonem, jehož věcný záměr byl již několikrát projednáván ve vládě České republiky. Tento zákon by měl vymezovat základní pojmy a pravidla pro provozování prostituce. Do současné doby se nepodařilo zákon o regulaci prostituce prosadit, a to i díky mezinárodní úmluvě OSN o potlačování obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce druhých osob, která byla přijata v New Yorku dne 2. prosince 1949 a vstoupila pro Československou republiku v platnost dne 12.6.1958. Tato Úmluva stanoví, že provozování prostituce lze tolerovat nebo trestat, avšak nepřipouští její regulování. Tuto úmluvu je možné vypovědět s dvanácti měsíční výpovědní lhůtou. Začátkem roku 2006 byl návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s návrhem na vypovězení výše zmíněné úmluvy. Poslanecká sněmovna návrh na vypovězení úmluvy zamítla. Z tohoto důvodu se nezabývala ani návrhem zákona - „Zákon o regulaci prostituce“.
Tento zákon stanoví podmínky, za nichž může být nabízena nebo vykonávána prostituce a za nichž mohou být provozována zařízení určená k vykonávání prostituce, a podmínky kontroly jejich dodržování. Jedním z cílů zákona je eliminace pouličního nabízení prostituce, které často budí veřejné pohoršení.
Zákon v zásadě zakazuje nabízení prostituce na veřejných prostranstvích. Zároveň ale obci umožňuje, aby si sama mohla vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které vymezí místa, kde bude pouliční nabízení povoleno. Může popřípadě stanovit i čas, po který je nabízení na takto určených místech možné. Prostituce bude moci být vykonávána na základě oprávnění k nabízení nebo vykonávání prostituce.
Pro nabízení a/nebo vykonávání prostituce jsou stanoveny následující podmínky:
- dosažení 18-ti let;
- plná způsobilost k právním úkonům;
- trestní bezúhonnost (vztahuje se pouze na vyjmenované trestné činy);
- zdravotní způsobilost.
Prostituce bude v tomto zákoně definována jako podnikání. Tyto osoby budou povinny platit daň z příjmu fyzických osob, ale také pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vést odpovídajícím způsobem účetnictví atd. Budou mít stejné povinnosti jako ostatní podnikatelé.
Tento zákon upravuje i zdravotní rizika spojená s prostitucí. Každá osoba, která získá oprávnění k výkonu prostituce bude povinna každý měsíc absolvovat pravidelné lékařské vyšetření. Seznam nemocí, pro které není osoba způsobilá prostituci vykonávat, stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce. Lékař vyznačí zdravotní způsobilost na příslušné období do průkazu.
Zákon také upravuje postihy, které budou hrozit osobám, které nebudou plnit zákonné povinnosti. Osoba vykonávající prostituci v rozporu se zákonem se dopustí přestupku. Podle míry závažnosti takového jednání bude moci být uložena pokuta, jejíž horní hranice se bude pohybovat v rozmezí od 5 tis. Kč (např. nepředložení osvědčení na žádost kontrolního orgánu) do 50 tis. Kč (výkon prostituce bez oprávnění, bez platného lékařského posudku). Podstatnou změnou je, že osoby vykonávající prostituci bez osvědčení budou moci být stíhány za trestný čin nedovoleného vykonávání prostituce za předpokladu, že se tohoto jednání dopustí opětovně.
Provozovatelé zařízení budou muset dodržovat řadu povinností (např. neumožnit vstup do zařízení osobám mladším 18-ti let, neumožnit nabízet nebo vykonávat prostituci v zařízení osobám, které nemají oprávnění nebo lékařský posudek). Za nesplnění povinností bude moci být uložena pokuta (horní hranice se u jednotlivých přestupků pohybují v rozmezí 10 tis. až 2 mil. Kč). Až 2 mil. Kč včetně zákazu činnosti hrozí provozovateli za provozování zařízení bez povolení.
Zákon počítá také se sankcemi pro zákazníky, pokud úmyslně vyhledávají prostituci na místě, kde je nabízení prostituce zakázáno. Těm hrozí pokuta do 15 000,- Kč."

Poznámka

Práce obsahuje velmi rozsáhlý seznam literatury.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8758
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse