Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prostituce s důrazem na prostituci drogově závislých

Prostituce s důrazem na prostituci drogově závislých

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá prostitucí, její historií a formami, včetně dobrovolné a nucené prostituce, a prostituce dětí a mladistvých. Druhá půlka pak popisuje prostituci osob drogově závislých. Popisuje nejběžnější drogy v našich podmínkách. V příloze uvádí některé příklady toho, kam až může kombinace drogové závislosti a prostituce vést.

Obsah

1.
Prostituce jako sociálně patologický fenomén
1.1.Stručný historický náhled
2.
Formy prostituce
2.1.
Dobrovolná prostituce
2.2
Nucená prostituce - obchod se ženami
2.3.
Prostituce drogově závislých
2.4.
Prostituce dětí a mladistvých
3.
Drogy
3.1.Heroin
3.2.
Stimulanty
4.
Závěr

Úryvek

"Z hlediska závislosti na opiátech je také zajímavé sociologické hledisko jejich zneužívání. V minulých stoletích bylo opium běžně dostupným lékem, přesto na něj nebyla pozorována častá závislost. Patrně to souviselo s charakterem tradiční společnosti, která podobné závislosti příliš netolerovala. Teprve po izolování morfinu Sertűrnerem v roce 1869 a následném zavedení injekčních stříkaček umožňujících parenterální aplikaci, se začíná objevovat typická závislost – morfinismus. Až 20. století však přináší masivní zneužívání opiátů, typicky heroinu. Tento jev patně úzce souvisí se změnami v moderní industriální společnosti.
Opiáty jsou nebezpečné nejen vznikem těžké závislosti, ale každoročně v naší republice přibývá i úmrtí způsobených předávkováním heroinem. Ten se v pouličním prodeji prodává obvykle ředěný 1 : 10 cukrem nebo jinou indiferentní látkou. Obsah účinné látky však někdy kolísá a to může mít fatální důsledky.

3.2. Stimulanty

Do této skupiny patří alkaloid kokain extrahovaný z listů kokového keře, efedrin vyskytující se v keřích rodu Ephedra a dnes především látky syntetické, odvozené od fenyletylaminového nebo fenylisopropylaminového skeletu – amfetamin, n-metyl amfetamin (pervitin), „taneční“ droga extáze (3,4 metylendioxy n-metyl amfetamin - MDMA) a další látky obdobné struktury (např. 4 brom 2,5 dimetoxy amfetamin – DOB), v 60. a 70 letech velmi populární fenmetrazin (2 fenyl 3 metyl 1,4 tetrahydrooxazin) a mnohé další..[20,21]
Tyto látky mají velmi intenzivní stimulující účinek na CNS, který je vnímán jako velmi příjemný až euforizující. Tento účinek se však projevuje spíše na kvantitativní než na kvalitativní úrovni, jeho běžným projevem je logorhea či subjektivně vnímané „zrychlení myšlenkového toku“. Někdy právě proto zneužívají stimulanty studenti, kteří se snaží zvládnout nadměrné množství učiva. Kromě odstranění pocitu únavy a tím získané možnosti věnovat studiu více času na úkor spánku nejsou výsledky nijak povzbudivé, naopak, častější užití stimulantů může poškozovat paměť. [22]
Typické pro simulanty amfetaminového typu jsou více či méně manifestované nežádoucí vedlejší účinky způsobené ovlivněním vegetativních funkcí (tachykardie, vzestup TK a s ním spojené nebezpečí oběhového selhání). To je způsobeno tím, že tyto látky se chemicky podobají přirozeným katecholaminům - adrenalinu a noradrenalinu.
Účinek stimulantů na CNS se podle současných poznatků vysvětluje několika mechanismy. Jednak je zprostředkován aktivací hypotalamu., jednak přímým agonistickým účinkem na adrenergních a noradrenergních receptorech, dále pak modifikací synaptického přenosu inhibicí monoaminooxidáz a selektivním ovlivněním reuptake neurotransmiterů, konkrétně serotoninu a noradrenalinu. Nejde však naštěstí o účinek ireverzibilní, proto na stimulanty nevzniká závislost fyzická, ale podstatně méně závažná (a lépe léčitelná) závislost psychická. Po jejich vysazení následuje výrazný útlum, ospalost až nadměrná spavost, někdy deprese. Nebezpečí stimulantů proto spočívá především v možnosti vzniku toxické psychózy (u disponovaných osob již po relativně velmi nízkých dávkách), stavu provázenému halucinacemi, které pacient není schopen odlišit od reality a může proto velmi nepředvídaně a nebezpečně reagovat. Popsány byly případy nevyprovokované agrese, někdy se agrese může obrátit i proti sobě samotnému, aktivace CNS zvýší dynamiku, odstraní váhání a tak spustí řetězec, který může vést až k suicidiu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15515
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse