Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protahovací cvičení bez náčiní

Protahovací cvičení bez náčiní


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakovat pro co největší efekt. Připojuje nákres.

Obsah

1.
Protažení krku
2.
Protažení zápěstí
3.
Protažení svalů paží a zápěstí
4.
Protažení krčních a šíjových svalů
5.
Zlepšování pohyblivosti trupu
6.
Zlepšování pohyblivosti nohou
7.
Protažení stehenních svalů
8.
Protažení svalů na zadní straně stehen
9.
Protažení zadních svalů zadní strany stehen
10.
Protažení ohybačů kyčlí a svalů hýžďových
11.
Protažení bederních svalů

Úryvek

"Kroužíme hlavou pomalu nejdříve v jednom, poté i v druhém směru, pravidelně dýcháme. Alternativou je kroucení hlavou ve směru nahoru-dolů a doleva-doprava. Vždy vedeme pohyb až do krajní polohy.
Opatrně tlačíme dlaněmi proti sobě, tlakem protahujeme zápěstí. Opakujeme i na druhou stranu.
Pokrčíme paži v lokti a dáme ji za hlavu. Ruka by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopíme pokrčený loket, vydechneme a tlačíme loket za hlavou dolů.
Za zády pokrčíme levou paži v lokti. Pravou rukou uchopíme pokrčený loket a mírně ho přitahujte do středu zad tak, aby levé rameno zůstalo fixováno.
Stojíme zpříma, vzpažíme dovnitř a provádíme střídavě úklony vlevo a vpravo. Nepředkláníme se a nenatáčíme trup."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49144860d877b.zip (511 kB)
Nezabalený formát:
Protah_cvic_bez_nacini.doc (599 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse