Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protektorát

Protektorát

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve popisuje události vedoucí k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Poté se již věnuje legislativním aspektům této události, včetně způsobů, jakým se prosazovala nacistická okupační politika do našeho právního systému. Poslední část popisuje charakteristické aspekty aplikace práva v oblasti správy a justice.

Obsah

1.
Události před vydáním výnosu o zřízení protektorátu
2.
Výnos o zřízení protektorátu
3.
Otázka státoprávního uspořádání českomoravského prostoru
4.
Nacistická okupační politika
4.1
Období vojenské správy (březen – duben 1939)
4.2
Období mezi nástupem Neuratha a vyhlášením totální války (duben 1939 – únor 1943)
4.3
Závěrečné období protektorátu (únor 1943 – květen 1945)
5.
Aplikace práva v protektorátu
5.1
Oblast správy
5.2
Oblast justice

Úryvek


Navečer 15. března přijel Hitler s doprovodem za maximálního možného utajení na Pražský hrad a následujícího dne vydal bez ohledu na berlínské jednání Výnos vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava. Tento normativní akt se skládal z Hitlerem nadiktované preambule a 13 článků.
• preambule měla prezentovat akt agrese jako dílo dějinné nutnosti: „Po tisíc let náležely česko-moravské země k životnímu prostoru německého národa. Násilí a nerozum je vytrhly svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu“. Podle preambule hrozilo, že z tohoto prostoru vyjde ohrožení evropského míru a Německá říše měla svým zásahem posloužit svébytnosti národů zde žijících i sociálnímu blahu všech ostatních. Skutečnost, že právě Německá říše je povolaná zajistit středoevropský řád, zdůvodňoval Hitler její velikostí a vlastnostmi německého národa.
• článek 1: protektorát Čechy a Morava je součástí Velkoněmecké říše
• článek 2: řešil otázku právního postavení obyvatel v protektorátu (říšskou nebo protektorátní příslušnost)
• článek 3: nově vzniklý útvar měl být autonomní a samosprávný. Autonomní správě bylo uloženo postupovat ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše
• článek 4: zmiňoval se o hlavě autonomní správy, která však potřebovala pro výkon svého úřadu důvěru vůdce
• článek 5: hovoří o vládě protektorátu a dále se v něm uvádí, že nad autonomní správou měl bdít Hitlerem jmenovaný říšský protektor (k jeho pravomocím viz dále)
• článek 6: zahraniční záležitosti protektorátu měla zastávat říše, z bývalého diplomatického sboru zachován jen zástupce u říšské vlády, tzv. vyslanec
• článek 7: vojenskou ochranu měla protektorátu poskytovat říše, která mohla na jeho území udržovat posádky a vojenská zařízení. Protektorát mohl zřizovat vlastní ozbrojené sbory jen pro zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku s tím, že organizaci, počet a výzbroj určovala říšská vláda.
• článek 8: doprava, pošty a telekomunikace byly pod říšským dohledem
• článek 9: likvidace celní výsosti (provedení tohoto ustanovení bylo odsunuto)
• článek 10: zákonným platidlem je říšská marka, koruna až druhořadá
• článek 11: stanovil, že říše může vydávat právní předpisy s platností pro protektorát, pokud to vyžaduje společný zájem. V případě společné potřeby mohla také převzít celé správní obvody
Uvedená práva byla natolik elastická, že mohla být kdykoliv vzata zpět. O hodnotě a stabilitě přislíbené autonomie se bylo možno brzy přesvědčit zejména z organizace normotvorby a aplikace práva příslušnými orgány protektorátu. Hitler sliboval Háchovi plnou autonomii, ale skutečností byla autonomie oktrojovaná, bez nezadatelných práv, zajišťujících území a vládu lidu. Hácha přitom na základě berlínských jednání očekával jen dočasnou vojenskou okupaci do doby, než by se poměry stabilizovaly, bez potlačování autonomie Čechů."

Poznámka

Do předmětu Normotvorba.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse