Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protektorát Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava


Kategorie: Historie, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje seminární práci věnující se protektorátu Čechy a Morava. Rozebírá období před vznikem Protektorátu Čechy a Morava, období Protektorátu, správní členění, politiku, kulturu a vzdělávání nebo československý odboj.

Obsah

1.
Úvod 2
2.
Období před vznikem Protektorátu Čechy a Morava 3
3.
Zřízení protektorátu Čechy a Morava 6
4.
Období protektorátu Čechy a Morava 7
4.1
Právní řád 8
4.2
Obyvatelstvo 9
4.3
Správní členění 10
4.4
Politika 10
4.5
Bezpečnost a armáda 11
4.6
Ekonomie a hospodářství v období protektorátu 12
4.7
Kultura a vzdělávání 13
4.8
Československý odboj 14
5.
Zánik Protektorátu Čechy a Morava 16
6.
Závěr 17

Úryvek

"První kroky nacistů pak směřovali k rozdělení státu. Dne 7. března 1939 jednal nacistický předák Arthur Seyss-Inquart v Bratislavě s Jozefem Tisem a Karolem Sidorem a snažil se je přimět k vyhlášení samostatného Slovenska. Česká vláda však nehodlala nečinně přihlížet rozbití státu. V noci z 9. na 10. března začal na Slovensku vojenský zásah generála Bedřicha Homoly, který vyvrcholil vyhlášením stanného práva, sesazením Tisovy vlády prezidentem Háchou a k vyhlášení tzv. vojenské diktatury. Situace okamžitě využila nacistická propaganda.
Do čela slovenské vlády byl 11. března povolán velitel Hlinkových gard Karol Sidor, který dosáhl odvolání mimořádných opatření. Tiso se uchýlil na svou faru v Bánovcích. Již 12. března 1939 němečtí emisaři jednali s Karolem Sidorem o odtržení Slovenska od českých zemí. Sidor na plán odmítl přistoupit. Nacisté se proto opětovně obrátili na Jozefa Tisa, který 13. března společně s Ferdinandem Ďurčanským jednal v Berlíně s Adolfem Hitlerem. Říšský kancléř se vyjádřil zcela jasně. Buď bude vytvořen samostatný slovenský stát, nebo dovolí maďarským jednotkám vpadnout na Slovensko. Tiso nakonec vyslovil s Hitlerovým požadavkem souhlas.
14. března 1939 došlo k odhlasování odtržení Slovenska slovenským sněmem a k vyhlášení samostatného státu. Téhož dne započaly rozhovory prezidenta E. Háchy s představiteli nacistické Třetí říše, které vyvrcholily podpisem dokumentu o „převzetí ochrany nad českými zeměmi“.
Hned následujícího v noci ze 14. na 15. března 1939, obsadila německá armáda území Čech a Moravy. Cílem této agresivní okupace, bylo zabrání česko-moravského teritoria a tím územní rozšíření Třetí říše.
3. Zřízení protektorátu Čechy a Morava
Samotný Protektorát Čechy a Morava byl pak zřízen dne 16. Března 1939 Výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který vydal Adolf Hitler v Praze. Výnos byl 17. Března 1939 zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 75/1939 Sb. Tímto výnosem byl vytvořen na okupovaném území Československa Protektorát Čechy a Morava. Tento výnos byl vydán bez souhlasu představitelů tehdejšího Československa. Výnos byl 16. března 1939 uveřejněn na prvních stranách všech českých novin. Při formulaci výnosu byla za vzor údajně použita protektorátní smlouva mezi Francií a tuniským bejem z roku 1881.
Německé okupační úřady rovněž vytvořením názvu „Protektorát Čechy a Morava“ nerespektovaly skutečnost, že kromě zbytku Čech a Moravy byla součástí protektorátu i malá část Slezska (území po pravém břehu Ostravice na Frýdecku a Ostravsku), kde se nacházela i nejvyšší hora protektorátu (Lysá hora v Beskydech)."

Poznámka

Univerzita Karlova

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54577f34397.zip (82 kB)
Nezabalený formát:
Protektorat_Cechy_a_Morava.doc (225 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse