Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol do statistiky - výběrová zjišťování

Protokol do statistiky - výběrová zjišťování

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný protokol z předmětu statistika se zaměřením na výběrová zjišťování. Součástí práce je to zadaní, metodika vypracování a samotné vypracování úkolu.

Obsah

1.
Úvod a cíl práce
2.
Metodika
2.1
Vztahy pro prosté náhodné výběry
2.2
Vztahy pro oblastní výběry
3.
Vlastní práce
3.1
Údaje pro jednotlivé oblasti
3.2
Vypočtené charakteristiky – prosté náhodné výběry
3.3
Vypočtené charakteristiky – Oblastní výběry
4.
Diskuse
5.
Závěr

Úryvek

"Naším úkolem bylo pro data, která jsme měli k dispozici (data odpovídala počtu pro-volaných impulsů z telefonních stanic pevné sítě určité obce ve zvoleném měsíci), provést výběrová zjišťování a vypočítat statistické charakteristiky v celkem 6 výbě-rech, jež se lišily ve způsobu výběru. Konkrétně se jednalo o:
• prosté náhodné výběry:
o s opakováním při použití tabulky náhodných čísel (označíme si jej jako výběr č. 1)
o bez opakování při použití metody systematického výběru a při výběro-vém podílu 100f = 5 % (výběr č. 2), 100f = 10 % (výběr č. 3) a 100f = 20 % (výběr č. 4)
• oblastní výběry:
o bez opakování při proporcionálním rozvržení výběru, a to při výběrovém podílu 100f = 10 % (výběr č. 5) a 100f = 20 % (výběr č. 6).
Pro oblastní výběry byly definovány 3 oblasti (občanské bytové stanice, stani-ce používané podnikajícími fyzickými osobami a stanice používané právnickými oso-bami).
U prvních čtyř výběrů jsme potom měli provést:
• výpočet výběrového průměru, výběrového rozptylu a výběrové směrodatné odchylky
• stanovení estimátoru základního průměru a estimátoru směrodatné chyby
• sestrojení oboustranného konfidenčního intervalu pro základní průměr při spo-lehlivosti 0,95
• zaujetí stanoviska k hypotéze, že průměrná hodnota počtu impulsů připadající na jednu stanici je v základním souboru rovna 2000
U oblastních se potom jednalo o:
• stanovení oblastních a celkových základních průměrů a rozptylů
• stanovení estimátoru celkového základního průměru a estimátoru jeho směro-datné chyby
• sestrojení oboustranného konfidenčního intervalu pro celkový základní průměr při spolehlivosti 0,95
• zaujetí stanoviska k hypotéze, že průměrná hodnota počtu impulsů připadající na jednu stanici je v základním souboru rovna 2000.
Součástí závěru potom mělo být porovnání a vyhodnocení všech výsledků v obou částech, a to zejména s ohledem na efektivnost oblastního výběru."

Poznámka

Součástí práce jsou i tabulky. V čistém textu by se jednalo o max. 2 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7334
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse