Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Protokol z fyzikální chemie

Protokol z fyzikální chemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce obsahuje protokol, který je nutný k udělení zápočtu v předmětu fyzikální chemie. Je vhodný především jako inspirace pro tvorbu vlastního protokolu.

Obsah

1.
Množství tepla
2.
Standardní změna entalpie
3.Závislost změny reakční entalpie na teplotě
4.
Standardní změnu entropie
5.
Závislost změny reakční entropie na teplotě
6.
Standardní změnu Gibbsovy energie
7.
Závislost změny Gibbsovy energie na teplotě

Úryvek

"b) Standardní změnu entalpie pro reakci probíhající při 298 K.

Hodnota standardní molární slučovací entalpie v tabulkách byla špatně. Po porovnání s jinými uváděnými hodnotami jsem ji vynásobila 10.
Ve všech případech se jedná o standardní molární slučovací entalpie.
ΔH (CaCO3)= -1207700 J.mol-1
ΔH (CaO)= -634600 J.mol-1
ΔH (CO2)= -393751 J.mol-1"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty o rozsahu cca čtyř stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x576a2abdcf070.zip (135 kB)
Nezabalený formát:
centrum_nanotechnologiii.doc (305 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse