Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokoly z molekulární biologie

Protokoly z molekulární biologie

Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované protokoly z molekulární biologie (Ostravská Univerzita) včetně grafů a kontrolních otázek. Každé z témat se skládá z teoretického základu, vypracovaných a zhodnocených úloh a kontrolních otázek, které dané téma shrnují a prověřují znalosti.

Obsah

1.
Bílkoviny, peptidy a aminokyseliny
1.1
Teoretický úvod
1.2
Stanovení izoelektrického bodu bílkoviny
1.3
Srážení bílkovin
1.4
Identifikační reakce bílkovin a aminokyselin
1.5
Izolace kaseinu z mléka
1.6
Kontrolní otázky
2.
Nukleové kyseliny
2.1
Teoretický úvod
2.2
Izolace kyseliny deoxyribonukleové (DNA)
2.3
Izolace nukleoproteinu ribonukleového typu
2.4
Důkaz jednotlivých strukturních složek NK
2.5
Kontrolní otázky
3.
Spektrofotometrické stanovení bílkovin a nukleových kyselin
3.1
Teoretický úvod
3.2
Stanovení RNA na základě reakce ribosy s ovinem
3.3
Stanovení DNA na základě reakce deoxyribosy s difenylaminem
3.4
Stanovení obsahu bílkovin v izolátu NK biuretovou metodou
3.5
Kontrolní otázky
4.
Enzymová aktivita
4.1
Substrátová specifita glykosidas (-amylasy a sacharasy)
4.2
Vliv teploty na aktivitu enzymů
4.3
Závislost aktivity -amylasy na pH
4.4
Důkaz bílkovin v preparátu sacharasy
4.5
Kontrolní otázky

Úryvek

“Téma č. 1: Bílkoviny, peptidy a aminokyseliny
Teorie: Bílkoviny jsou biopolymery, tvořené dlouhými řetězci aminokyselin spojených peptidovými vazbami (primární struktury), ale také vodíkovými můstky, elektrostatickými silami, hydrofobními interakcemi a disulfidovými můstky (sekundární, terciární struktura) a někdy jsou oligomery identických nebo podobných jednotek, vázaných navzájem nekovalentními vazbami (kvartérní struktura). Jejich vlastnosti a chemická reaktivita jsou dány těmito kritérii:
- jsou amfoterní a mají charakteristický izoelektrický bod
- tvoří hydrofilní koloidní roztoky
- mají přesnou prostorovou strukturu (konformaci) za určitých oodmínek se sráží, denaturují
- jsou schopny vázat různé anorganické a organické látky
- jednotlivé aminokyseliny mají ve vsé struktuře funkční skupiny, které dávají některé typické chemické reakce
Úloha 1: Stanovení izoelektrického bodu bílkoviny
Princip: Bílkonivy, podobně jako jejich stavební jednotky aminokyseliny, mají ve svých molekulách skupiny aminové a karboxylové. pH, při němž jsou disociované kyselé (karboxylové) a zásadité (aminové) funkční skupiny molekuly bílkoviny (aminokyseliny) v rovnováze, se nazývá izoelektrický bod. Při pH izoelektrického bodu se bílkoviny nepohybují v elektrickém poli, jsou nejméně rozpustné a nejsnáze se vylučují z roztoku ve formě sraženíny. Stanovení izoelektrického bodu přispívá často k identifikaci bílkovin.
Materiál a chemikálie:
Roztok želatiny 10g/l
Ethanol
Ostan sodný 0,1 mol/l
Kyseliny octová 0,1 mol/l
Kyselina octová 1 mol/l
Zkumavky, stojan na zkumavky
Kádinky, pipeta, tyčinka
Pracovní postup:
- Do šesti označených zkumavek napipetujeme roztoky octanu sodného a kyseliny octové podle tabulky č.1 a doplníme destilovanou vodou na objem 6 ml
- Do každé zkumavky napipetujeme 2 ml roztoku želatiny a opatrně promícháme
- Potom do zkumavky č. 4 přidáme dělenou pipetou po stěně zkumavky ethanol (asi 7ml), až se po krátké době stání vytvoří slabý zákal, opatrně promícháme.
- Pak do všech ostatních zkumavek přidáme stejným způsobem shodné množství ethanolu jako do zkumavky č. 4.
- Po 30 minutách porovnáme vytvořený zákal v jednotlivých zkumavkách, intenzitu zákalu označíme v tabulce pomocí znamének + a - .
Tabulka č.1
Zkumavka č. 1 2 3 4 5 6
pH 5,6 5,3 5,0 4,7 4,4 4,1
0,1 m CH3COONa (ml) 2 2 2 2 2 2
0,1 m CH3COOH (ml) 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 -
1 M 0,1 m CH3COOH (ml) - - - - - 0,8
Destilovaná voda 3,75 3,50 3,00 2,00 - 3,20
1% želatina (ml) 2 2 2 2 2 2
Stupeň zákalu + + + + - -

Vyhodnocení výsledků: Zkumavka s největším zákalem udává pH izoelektrického bodu želatiny, nejspíš zkumavka č. 1."

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse