Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Provozní dokumenty podniku

Provozní dokumenty podniku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Otázka která jednoduše vysvětluje pojem provozní dokumenty podniku, o jednotlivých dokumentech je zde krátce zmíněno, včetně ukázky , jak takový dokument vypadá o rozsahu cca 1 strany.

Obsah

1.
Odpovědnost za prodlení
2.
Odpovědnost za vady
3.
Informační tok spojený se zásobováním
4.
Evidence a doklady
5.
Logistika podniku
6.
BOZP

Úryvek

"6.1. Odpovědnost za prodlení
• Tento typ odpovědnosti upravuje občanské právo a stejně jako ostatní typy odpovědnosti představuje typovou skupinu právních následků vyplívajících z porušení právní povinnosti odpovědné osoby
• Prodlením se rozumí časové zpoždění oproti dohodnutému termínu plnění
• Prodlení dlužníka nastává, pokud:
 Dlužník nesplní řádně a včas své plnění
 Nejde o porušení smlouvy v důsledku prodlení věřitele
Vztah prodlení věřitele a dlužníka
• Pokud nastane prodlení věřitele, pak jedna nenastane, přeruší se nebo zanikne prodlení dlužníka, a dále pak vznikají stejné nároky jako u prodlení
• Také prodlení věřitele trvá až do rádného splnění závazku věřitele, eventuálně do zániku závazku jiným zákonným způsobem
6.2. Odpovědnost za vady
• Vadami se rozumí vady plnění, které lze dělit na vady:
 Faktické
 Právnické (vada věci)
Vady faktické
• Jsou vadami kvality nebo kvality plnění
Vady právní
• Představují zpravidla zatížení plněné právy jiné osoby"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d7f6dd8c028.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Dokumenty_podniku.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse