Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průběh jednání se švédským partnerem + popis švédských obchodních návyků

Průběh jednání se švédským partnerem + popis švédských obchodních návyků

Kategorie: Obchodní jednání

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce podrobně zpracovává dodávku 14 schodišťových ramen pro stavbu bytových domů ve Stockholmu. Analyzuje veškeré činnosti, které proběhly při této obchodní operaci. Velká část textu je zaměřena na zajímavosti a ty činnosti, které nejsou až tak běžné dle našich zvyklostí. Obsahuje veškeré náležitosti a smlouvy související s tímto obchodem, včetně podrobných informací o teritoriu. Veškeré údaje a data jsou zpracována se souhlasem společnosti Strakon CZ s.r.o. zastoupenou jednatelem Stanislavem Krejsou.

Obsah

1.
Cíl seminární práce
2.
Smluvní strany
2.1
Dodavatel
2.2
Odběratel
3.
Navázání spolupráce
4.
Průběh jednání
5.
Předmět kupní smlouvy
6.
Cena
7.
Dodací podmínky
8.
Platební podmínky
9.
Přeprava
10.
Dodací podmínky
11.
Švédsko
11.1
Základní informace o teritoriu
11.2
Vnitropolitická charakteristika
11.2.1
Parlamentní strany tvořící vládní koalici
11.2.2
Opoziční strany
11.3
Zahraničně-politická orientace
11.4
Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu
11.5
Dokumentace
11.6
Ochrana domácího trhu
11.7
Obchodní jednání ve Švédsku
11.8
Co očekává švédský podnikatel od obchodního partnera??
12.
Přílohy
12.1
Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
12.2
Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
12.3
Komoditní struktura
12.4
Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Úryvek

“Dodací podmínky

Strany se dohodli, že za vyrobené schody zodpovídá dodavatel až do doby předání těchto výrobků na stavbu do Stockholmu. Pro tento způsob přepravy je to typický příklad. Dodavatel zkrátka dodá daný výrobek až na místo určení, kde dojde ke kontrole výrobku, jeho zevnějšímu prozkoumání. Firma Strakon CZ s.r.o. provádí výstupní kontrolu, která je zaprotokolována. Po předání výrobku odběrateli přechází zodpovědnost za výrobek právě jemu. Na firmu Strakon CZ s.r.o. se vztahuje záruka 60 měsíců na daný výrobek. Za bezškodní průběh přepravy zodpovídá dopravce. Dopravce je pojištěn, takže se společnost Strakon CZ s.r.o. o toto již nestarala.

Platební podmínky

Jelikož jde o první kontakt s touto společností, tak si firma Strakon CZ s.r.o. žádá o zaplacení první dodávky předem převodem na účet. Firmě NCC se toto zpočátku nelíbilo, avšak po vysvětlení, kvůli čemu se tato úvodní platba provádí, s tímto souhlasili. Tento standardní postup firma aplikuje u všech nových zákazníků, aby se předcházelo veškerým problémům s neplatiči. Jelikož se již firmě Strakon CZ s.r.o. několikrát neuplatnění tohoto pravidla zle nevyplatilo, tak ho nyní vyžaduje u každého zákazníka bez výjimky. Zbylé dvě dodávky budou placeny po předání zboží a poslání faktury se 30 denní splatností. Tyto závazky budou taktéž uhrazeny převodem na účet. Kde při nedodržení 30 denní doby splatnosti se účtuje penále 3% za každý den z prodlení. Avšak firma Strakon CZ s.r.o. tento dodatek nevyžaduje. Pokud není faktura zaplacená, přistoupí se nejprve k telefonickému kontaktu, než dojde k nějakým penalizacím. Povětšinou při této výzvě daná firma vše uhradí, jelikož se nejedná o nechuť platit, avšak pouze o omyl. Je to jen taková pojistka. Platba probíhá v eurech, kde firma Strakon CZ s.r.o. má účet v této měně. Čas od času firma tyto prostředky směňuje dle aktuálního kurzu. Vzhledem k vývoji kurzu již firma Strakon CZ s.r.o. několikrát uvažovala o zafixování kurzu, avšak stále nebyla tato otázka měnových kurzů dotažena a firma tím již nemalé prostředky prodělal.

Přeprava

Jak již bylo zmíněno o přepravu se staral externí dopravce. Kdy doprava probíhala ve třech dodávkách, tudíž byly použity 3 kamiony s nosností 24t. Trasu si přepravce volí dle vlastního úsudku, se kterým se musí vejít do dané ceny. Firma Strakon CZ s.r.o. pouze dodává veškeré informace ohledně přesného místa dodání a času, kde je dán časový interval 3 hodin, do kterého musí dopravce tuto dodávku předat, jelikož v cílovém místě je složitá dopravní situace a stavba má tyto dané 3 hodiny možnost u silnice manipulovat a omezit fungování dopravní sítě. Tudíž je dána vysoká priorita na spolehlivost a přesnost přepravy. Kvůli tomu se také volí větší časová rezerva, která je sice o něco dražší, avšak odběratel vyžaduje přesnost a tudíž je ochoten i toto zaplatit."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby.
Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13303
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse