Referáty obchodní jednání

Název Goodness Staženo

Zápis z obchodního jednání v heslech

Tato práce obsahuje příklad zápisu z obchodního jednání v heslech. Uvádí základní organizační údaje a zachycuje průběh celého jednání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

977x

Obchodní angličtina: nabídka - anglicky

Práce se zabývá nejčastěji používanými slovíčky a frázemi, které lze použít při nabízení produktů. Najdeme zde, co by nabídka měla zahrnovat, druhy na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Obchodní jednání, Ekonomické cizojazyčné práce

818x

Obchodní jednání - kosmetika

Tato práce demonstruje strategii obchodního chování formou rozhovoru mezi vedoucí pracovnicí firmy, která nabízí své produkty, a ředitelem firmy, kter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

556x

Organizační chování - případová studie

Na počátku práce je uveden příběh pana Nováka, který charakterizuje osobnosti v něm vystupující a nastiňuje problémy, se kterými se pan Novák v práci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

364x

Etiketa v mezinárodním obchodě

Seminární práce pojednává o etiketě v mezinárodním obchodě. Přičemž je myšlena etiketa coby pravidla společenského chování, což autor vysvětluje v úvo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

260x

Obchodní jednání

Seminární práce věnující se popisu průběhu a chování v průběhu obchodního jednání. V prostředí neustále rostoucí konkurence jsou nejen stále vylepšová... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

231x

Pracovní porady

Seminární práce se věnuje tématu, co je to pracovní porada. Popisuje, jaké jsou destruktivní a konstruktivní prvky pracovní porady. Uvádí její struktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

227x

Obchodní jednání - průběh a postupy

Jedná se o teoretické zpracování postupu obchodního jednání od vyhledávání až po poobchodní péči o zákazníky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

210x

Etiketa obchodního jednání ve vybraných zemích

Práce zaměřená na etiketu některých vybraných zemí, se vedle obecných a obchodních zvyklostí zabývá především způsobem myšlení při obchodním jednání. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

198x

Komunikační dovednosti - formulář

Jedná se o obecný formulář, který lze použít pro jednání s klienty. Cílem formuláře je nejen získat zpětnou vazbu od klienta, ale také aby se jednajíc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Obchodní jednání

192x
1  2  3  4  5  »