Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Průcha, Jan: Alternativní školy

Průcha, Jan: Alternativní školy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obsahem knihy Jana Průchy Alternativní školy. Charakterizuje alternativní školství, všímá si jeho vlastností a funkcí. Popisuje typy alternativních škol, dále je člení, věnuje se alternativní pedagogice v ČR a soukromým školám. Řeší otázku kvality a efektivnosti alternativních škol.

Obsah

1.
Co je alternativní školství
1.1.
Charakteristika
1.2.
Vlastnosti
1.3.
Funkce
2.
Typy alternativních škol
2.1.
Nestátní alternativní školy
2.1.1.
Klasické reformní školy
2.1.2.
Církevní (konfesní) školy
2.2.
Státní nebo soukromé školy
3.
Alternativní školy a alternativní pedagogika v ČR
4.
Soukromé školy
5.
Kvalita a efektivnost alternativních škol

Úryvek

"2. Typy Alternativních škol

A, Nestátní

Klasické reformní školy
 Waldorfská škola Rudolf Steiner (Rakušan), 1919, viz psychologie
 Montesseriovská škola Marie Montessoriová (Italy), 1907, viz psycho
 Freinetovská škola Celestin Freinet „pracovní škola“ – nutnost vybavit třídu různými pracovními koutky, ve kterých se můžou děti individuálně nebo ve skupinách věnovat různým činnostem, individuální týdenní pracovní plán žáka
 Jenská škola Peter Petersen (Němec), 1923, viz psycho
 Daltonská škola Helen Parkhurstová (USA), 1919, sloboda žáka a jeho vlastní zodpovědnost (vlastní program práce na 1měsíc), zdůraznění spolupráce a vytváření sociálního a demokratického vědomí, osobní zkušenost na základě samostatné činnosti žáka

Církevní (konfesní) školy –nejčastější katolické, protestantské, židovské
 V Nizozemsku, Belgii vysoký podíl církevních škol (~60%)

B, Státní nebo soukromé
 Moderní alternativní školy (školy s otevřeným vyučováním, školy s volnou architekturou, školy bez ročníků, mezinárodní školy, Gesamtschule, integrova-ná škola, škola hrou, kolegiální školy, školy s alternativním programem, …)"

Poznámka

Průcha, J.: Alternativní školy, Portál 1996 (108 stran). Práce je psána heslovitou formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ed65e07c8f1.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Alternativni_skolstvi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse