Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Průmyslová instalace - maturitní otázka 30/48

Průmyslová instalace - maturitní otázka 30/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků shrnuje poznatky o způsobech provedení průmyslových instalací, včetně způsobu zapojení, rozvodů, jištění a krátkých poznámek o připojení a spouštění indukčních motorů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Domovní elektroinstalace - maturitní otázka 29/48, následující Hromosvody - maturitní otázka 31/48.

Obsah

1.
Provedení průmyslových instalací s ohledem na dodržení stupňů dodávky elektrické energie
2.
Zapojení průmyslových instalací
2.1
Vnitřní zapojení rozvodu
3.
Provedení průmyslových instalací, kabelový a přípojnicový rozvod
3.1
Přípojnicový rozvod
3.2
Kabelový rozvod
3.3
Kabely na roštech a lávkách
4.
Indukční motory
5.
Jištění

Úryvek

“ C) Provedení průmyslových instalací, kabelový a přípojnicový rozvod
Přípojnicový rozvod
Pro normální prostory, je levný, sestavuje se z rozvaděčů.
Přípojnicový – obsahuje přípojnice.
Odbočné – obsahují jištění a obvykle kabelovou koncovku
Prázdné – osazují se podle přání zákazníka
Ploché, tvaru U, tvaru T

Kabelový rozvod
a) V betonových kanálech
- na dně
- rošty, lávky
b) rošty, lávky
Betonový kanál – přístup shora, průlezné, průchozí

Při uložení kabelu v zemi se kabel ukládá do 8 cm pískového lože a překryje se opět 8 cm vrstvou písku a na ní se položí cihly nebo je-li to kabel do 1 kV stačí ochranná fólie. Při vstupu do budov se kabel musí chránit ocelovou trubkou.

Kabely na roštech a lávkách:
- při uchycení příchytkami na zdi se musí dodržovat vzdálenosti dané normou
- při svislé poloze kabelů je nutné zachytit kabely proti svislým silám.
- Při ohýbání kabelu norma předepisuje minimální poloměr ohybu (15d)
- Práce s kabely se může provádět při teplotách vyšších 4°C

Nejčastější zařízení jsou indukční motory.

U běžných sítích se smí připojit přímo na síť stykačem do výkonu 3 kW, protože při spouštění vzniká proudový náraz 57IN.
V průmyslových závodech nebo u jiných odběratelů s vlastním transformátorem můžeme indukční motory připojovat přímo a síť s výkonem rovnajícím se 50% hodnoty jmenovitého výkonu trafa. Dovolený úbytek napětí na svorkách motoru smí být maximálně 5% jmenovitého napětí.
V ostatních případech musíme motory spouštět při sníženém napětí na statoru, čímž se zmenší záběrový moment  motory s lehkým a středním rozběhem. Motory s těžkým rozběhem musí mít kroužkovou kotvu.

Jištění musí být přizpůsobeno proudovému nárazu.
- pojistky se zpožděnou vypínací charakteristikou
- jističe vypnou trojpólově, nejsou citlivé na proudový náraz, vypínají pomaleji."

Poznámka

Maturitní otázka z elektroenergetiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474c3490dd544.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Prumyslova_instalace.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse