Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průmyslová logistika

Průmyslová logistika

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá průmyslovou logistikou. Nejprve pojednává o historickém vývoji logistiky, dále uvádí její členění a vysvětluje související pojmy, jako jsou logistický řetězec, logistická síť, zákaznický servis, či cyklus zákaznické objednávky. Podrobně se věnuje systému elektronické výměny dat, popisuje jeho typy, využití ve světě a také nabídku služeb v České republice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik a historický vývoj
3.
Význam logistiky v současnosti
4.
Systémový přístup
5.
Role logistiky v národní ekonomice
5.1.
Významná složka HNP
5.2.
Pět pravidel logistiky
6.
Role logistiky v podniku
6.1.
Podpora marketingu
6.2.
Zkoumání nákladových vazeb v logistice
7.
Členění logistiky
7.1.
Podle šíře dosahu v národním hospodářství
7.1.1.
Makrologistika
7.1.2.
Mikrologistika
7.2.
Podle toku matriálu
7.2.1.
Průmyslová
7.2.2.
Obchodní
8.
Základní pojmy logistiky
9.
Logistické toky
9.1.
Hmotné toky
9.2.
Informační toky
9.3.
Peněžní toky
9.4.
Charakteristiky toků
10.
Logistický řetězec
10.1.
Rozpory mezi velkoobchodem a maloobchodem
11.
Logistická síť
11.1.
Subjekty
11.2.
Schéma
12.
Logistický proces
13.
Produkt
14.
Logistický systém síť, dekompozice logistického systému
14.1.
Subsystém řídící, informační
15.
Logistické funkce a logistické cíle
15.1.
Zákaznický servis
15.2.
Prognózování a plánování poptávky
15.3.
Řízení stavu zásob
15.4.
Logistická komunikace
15.5.
Manipulace s materiálem
15.6.
Vyřizování objednávek
15.7.
Balení
15.8.
Podpora servisu a náhradní díly
15.9.
Stanovení místa výroby a skladování
15.10.
Nákup
15.11.
Manipulace s vráceným zbožím
15.12.
Zpětná logistika
15.13.
Doprava a přeprava
15.14.
Skladování
16.
Logistické výkony
16.1.
Úroveň logistických služeb
16.2.
Produktivita v logistice
17.
Logistické náklady
17.1.
Náklady spjaty se zákaznickým servisem
17.2.
Přepravní náklady
17.3.
Skladovací náklady
17.4.
Náklady na vyřizování objednávek a informační systém
17.5.
Množstevní náklady
17.6.
Náklady na udržování zásob
18.
Logistický informační systém
18.1.
Prvky
18.2.
Logistická databáze
18.3.
Cyklus zákaznické objednávky
18.4.
Systém vyřizování objednávek
18.5.
Cyklus z pohledu zákazníka
18.6.
Proměnlivosti v objednacím cyklu
19.
Progresivní systémy vyřizování objednávek
19.1.
Telemarketing
19.2.
Elektronická pošta, internet
20.
Systémy elektronické výměny dat (EDI), elektronická pošta, internet
20.1.
Typy systémů EDI
20.1.1.
One to many
20.1.2.
Many-to-many
20.2.
Standardy EDI
20.3.
Dokumenty EDI
20.4.
Datové prvky, segment, zpráva, výměna, interpretace dat
20.5.
Co je to EDI?
20.6.
Charakteristiky EDI
20.7.
Vývoj EDI
20.8.
EDI pro obchodování
20.9.
Důvody zavádění
20.10.
Aktivní a pasivní subjekt
20.11.
EDI ve světě
20.12.
Nabídka služeb EDI v ČR
20.13.
Co znamená EDI?
20.14.
Společný jazyk EDI komunikace na celém světě
20.15.
Všichni mluví EDI
20.16.
Co je potřeba ke zprovoznění EDI
20.17.
Co vám EDI může přinést?

Úryvek

"1. Logistika – vznik a historický vývoj
Logistika jako druh činnosti je doslova tisíce let stará, protože její vznik je možné spojovat s nejranějšími formami organizovaného obchodu. Pojem logistika je zřejmě odvozen z řeckého „logos“ (slovo, řeč, rozum nebo počínání), resp. „logistikon“ (důmysl, rozum).

Už v 10. století byzantský král Leontos VI. (886-911) označil logistikou celý proces zásobování a zabezpečení armád střelivem, zbraněmi, potravinami apod. Tento pojem se však
posléze načas se vytratil z vojenské terminologie. Znovu byla logistika uplatněna jedním z tvůrců vojenské teorie 19. století, francouzským generálem švýcarského původu, Antoine-Henri Jominim. Ten ve svém díle vydaném v roce 1837 v Paříži s názvem „Náčrt vojenského umění“ hovoří o důstojnické funkci „major generál de logis“ jako o „důstojnících, kteří zajišťují ubytování a tábory pro útvary, určují pochodové směry při přesunech a upřesňují je podle místních podmínek“. V roce1862 bylo uvedené dílo přeloženo také v USA a Jominiho myšlenky byly prakticky uplatněny v oblasti vojenského námořnictva.
Ve francouzštině se tímto pojmem označovala nauka o pohybu, zásobování a ubytování vojsk, prakticky užívaná již v době napoleonských válek. V moderní době našla uplatnění za 2. světové války při přípravě a řízení operací spojeneckých vojsk na západní frontě, poté pak při přípravě a řízení operací ve válce v Perském zálivu (1990-1991), kdy efektivní, výkonná distribuce a zásobování hmotných dodávek i personálu byly klíčovými faktory úspěchu amerických ozbrojených sil.

Po 2. světové válce se rozšířila také do civilní (hospodářské) sféry. První ucelené texty o logistice se začínají objevovat na počátku 60. let 20. století, především práce významného autora Petera Druckera (1909-2005), amerického teoretika a filosofa managementu (platí za zakladatele moderního managementu), který tvrdil, že logistika je jednou z posledních možností a příležitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost.
Ve Spojených státech zemřel zakladatel moderního managementu a finanční vizionář Peter F. Drucker. Je autorem desítek knih o řízení podniků a zastáncem teorie, že pro úspěch každé firmy jsou klíčoví její zaměstnanci. Zemřel ve věku 95 let. Drucker si získal věhlas díky svým vizionářským schopnostem a umění předpovědět zásadní změny ve společnosti a ve světové ekonomice dlouho předtím, než se odehrály. Přitom vždy tvrdil, že každý podnik, pokud chce být úspěšný, se musí nejprve zaměřit na marketink a inovaci, a teprve potom si dělat starosti s financemi a dalšími problémy.

Druckerovými motivačními technikami se nechala inspirovat celá řada věhlasných manažerů v Americe, kteří vedli firmy jako je Intel nebo Sears, Roebuck & Co. Drucker získal četná uznání ve finančních magazínech Forbes, Business Week a dalších a roku 2002 se dočkal Prezidentské medaile svobody, kterou mu udělit americký prezident George Bush.

Důvodů k uplatnění logistiky v hospodářské sféře byla celá řada – především bylo třeba řešit stále složitější výrobní procesy a distribuci. Bylo třeba zajistit návaznost jednotlivých dílčích procesů tak, aby byly efektivně využity všechny výrobní kapacity. Narůstaly také požadavky na dopravu. V oblasti zásobování mohla optimalizace snížit finanční prostředky vázané v zásobách, atd."

Poznámka

Kapitoly 20.2. - 20.17. jsou zkopírované z internetu (cca 9 stran). Práce obsahuje několik schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21755
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse