Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Průmyslová revoluce a sjednocení Německa a Itálie

Průmyslová revoluce a sjednocení Německa a Itálie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která je vhodná jako vypracování maturitní otáky z oblasti historie novověku. V práci jsou zmíně tato jména: William Harvey, Francis Bacon, René Descartes, John Kay, Richard Arkwright, Samuel Cartwright, Edward Cartwright, James Watt, George Stevenson, Piere Joseph Proudhon, Robert Owen, Karel Marx, Bedřich Engels, Giuseppe Garibaldi, Otto von Bismarck, Vilém I. a Vilém II.

Obsah

1.
Vznik vědy a průmyslové revoluce
2.
Průmyslová revoluce
3: Sjednocení Itálie
4.
Sjednocení Německa

Úryvek

SJEDNOCENÍ ITÁLIE
- pokus o sjednoceni 1848/9 nebyl úspěšný
- Benátsko a Lombardie byli součástí Hab. monarchie → Itálie byla rozdrobena
- 1859 došlo k dalšímu konfliktu mezi Sardinským královstvím a Hab. monarchií, sardinský král získal na svou str. Napoleona III.
- v červnu 1859 se sardinsko-francouzské vojsko střetlo s vojskem rakouským → 2bitvy: u Magenty a potom u Solferina a v obou bitvách prohráli (asi Rakousko)
- po těchto bitvách získalo Sardinské království Lombardii, ale Benátsko ne
- na území, která původně patřila Hab. byla vyhlášen plebiscit (všelidové hlasování) → lid měl rozhodnout, kde chce žít → rozhodli, že se připojí k Sardinskému království /např. Parma, Modena, Toskánsko, …/
- 1860 vystupuje na scénu Giuseppe Garibaldi → ten se s 1000 dobrovolníků přepravil na Sicílii, přidali se k němu povstalci → získal ostrov, potom ovládl Neapolsko /obl. spravovanou Burbony/ → a získaná území předal Sardinskému králi
- mimo byli už jen Benátky a Řím /papežský stát/
- 1861 prohlásil za prvního krále Viktora Emanuela a prvním hlavním městem se stalo město Turín, později Florencie

Poznámka

Stručná přehledová práce, která může posloužit jako maturitní otázka. Dobře zpracován stylisticky i garficky

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f9ad6a86e71.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prumyslova_revoluce_Sjednoceni_Nem_a_It.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse