Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průmyslové zóny ČR

Průmyslové zóny ČR

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zabývá základními informacemi o problematice vzniku a fungování průmyslových zón v České republice. Nejdříve však vysvětluje základní pojmy, se kterými se tato oblast setkává. Dále je podrobněji zaostřeno na samotný vznik prům. zón a na zhodnocení stavu v ČR.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
3.
Vznik průmyslových zón
4.
Průmyslové zóny v České republice – současná situace
5.
Závěr

Úryvek

"3. VZNIK PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

Na úvod této kapitoly nutno připomenout, že největší zájem o vznik, budování a rozvoj drtivé většiny průmyslových zón má místní správa. Jejím cílem je především přilákání nových investorů, kteří pak vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele ze samotného města či nejbližšího okolí. Druhou skupinou (mnohem menší, přesto více diskutovanou) tvoří velké zóny podporované vládou se záměrem vybudování plochy pro strategického investora. Příklady těchto zón jsou uvedeny v kapitole 4.
Pokud by však celou průmyslovou zónu mělo zafinancovat pouze město ze svého rozpočtu, muselo by se zadlužit na dobu velmi dlouhou. Právě proto existují dotační programy, které připravuje a koordinuje agentura CZECHINVEST, jež byla založena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO) s cílem podporovat podnikání a investice v České republice.
CzechInvest aktivně působí na trhu průmyslových nemovitostí už od roku 1998, kdy začal realizovat Program na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ). Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního rozpočtu mj. na projekty výstavby a regenerace průmyslových zón a příslušné infrastruktury. Narozdíl od programu Reality bude tento program nadále podporovat pouze zóny spojené s investorem, který získá investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem). Program se vztahuje také na rozvoj území postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek.
MPO tedy prostřednictvím CzechInvestu koordinuje dva programy určené pro podporu průmyslových zón. Jedná se o Program na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ) a program Reality. Rozdíly a charakteristiku obou programů vysvětluje tabulka 1.
Z tabulky vyplývá, že hlavním rozdílem mezi oběma jmenovanými programy je způsob získávání finančních prostředků. U programu Reality je přispěvovatelem Evropská unie prostřednictvím svých strukturálních fondů, zatímco PPRPZ čerpá finance ze státního rozpočtu. Je tedy zřejmé, že okruh příjemců z programu Reality je mnohem větší než v případě PPRPZ.

Program na podporu rozvoje průmyslových zón zahrnuje další čtyři podprogramy, jenž se věnují jednotlivým možnostem budování a revitalizace průmyslových zón. Jednotlivé podprogramy tedy jsou:
• Příprava průmyslových zón
• Regenerace nevyužívaných průmyslových areálů – tzv. brownfields
• Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů
• Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových zón

"Akreditace průmyslových zón" je podprogramem programu "Podpora rozvoje průmyslových zón" realizovaného CzechInvestem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a je zaměřen na zabezpečení rozvoje lidských zdrojů především v oblasti rozvoje průmyslových zón a jejich marketinku při získávání mobilních investic.
Každá rozvojová průmyslová zóna by měla mít svého manažera, který bude zároveň kontaktní osobou pro jednání s potencionálními investory. Tento manažer bude schopen profesionálně zajišťovat správu a rozvoj průmyslové zóny, její prezentaci, zajišťovat organizaci návštěv investorů a koordinovat zabezpečení všech potřebných dat a informací a přípravu vhodných marketinkových materiálů. Manažerem může být přímo kmenový pracovník obecního, městského či magistrátního úřadu nebo zaměstnanec právnické osoby či fyzická osoba, která příslušný servis pro danou obec vykonává na základě mandátní smlouvy.
S cílem zajistit odborné vyškolení manažerů byl vytvořen cyklus školení doplněný praktickým seznámením se zkušenostmi při získávání mobilních investic v některém z úspěšných regionů Evropské unie (Skotsko, Irsko, …), a to formou desetidenní studijní cesty do uvedených zemí. Školení je završeno zkouškami, které se skládají z písemného testu a prezentace průmyslové zóny / investičních příležitostí. Na průběh zkoušek dohlíží a výkon uchazečů o akreditaci posuzuje a vyhodnocuje Akreditační komise. Každý školící cyklus je pak formálně uzavřen slavnostním vyhlášením akreditovaných průmyslových zón a akreditovaných manažerů."

Poznámka

Skvěle zpracovaná práce. Má všechny formální náležitosti seminární práce. Doplněna i o obrázky a tabulky, takže v čistém textu by se jednalo pouze o 9 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6684
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse