Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Průmyslový marketing - studijní materiál

Průmyslový marketing - studijní materiál

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je studijním materiálem představujícím vlivy na rozhodovací procesy, jaký je rozdíl mezi spotřebním a průmyslovým trhem a segmentace průmyslových trhů. Opominuta není ani reklama a distribuce u průmyslových výrobků.

Obsah

1.
Typologie trhů
2.
Průmyslový výrobek
3.
Subjekty na průmyslových trzích
4.
Vztah mezi kupujícím a prodávajícím
a) Vlivy na rozhodovací procesy
b) Výběr dodavatelů
c) Vyhodnocování dodavatelů
d) Analýza dodavatelů
e) Rozdíl mezi spotřebním a průmyslovým trhem
f) Chování zákazníka
g) Klíčový zákazník
h) Segmenty na průmyslových trzích
i) Vlivy na průmyslového odběratele
j) Faktory ovlivňující rozhodnutí o nákupu
k) Rizika
5.
Rozhodovací modely
a) Benchmarking
b) Funkční a soutěživý benchmarking
c) Segmentace na spotřebních a průmyslových trzích
6.
Jak segmentujeme průmyslové trhy
7.
Mikrosegmentace
a) Faktory mikrosegmentace
b) DMU (Decision Making Unit)
8.
Průmyslový výrobek
a) Výrobkové strategie
b) Kategorie inovací
c) Třídění novinek podle velikosti změny
d) Jak přicházejí nové výrobky na svět
e) Nákup inovace
f) Formy nákupu nového výrobku
g) Strategie nových průmyslových výrobků
h) Reakce nového modelu na trhu (model podle „Čofreje“ a „Lílijena“)
i) Odhad tržního podílu
j) Vývoj nového výrobku
9.
Cena průmyslového výrobku
a) Stanovení ceny
b) Ceny nových výrobků
c) Cenové řízení
10.
Distribuce
a) Typy prostředníků
b) Promotion
c) Integrovaný komunikační program
11.
Reklama
a) Cíle reklamy
b) Rozdíly na spotřebních trzích a průmyslových trzích
c) Cílové publikum
d) Rozpočet na reklamu (2 staré postupy)
e) Postup stanovení rozpočtu na reklamu
12.
Komunikační techniky a jejich vývoj
a) Faktory ovlivňující strategii
b) Hledání strategie
c) Jak dělat strategii
d) Marketingový plánovací proces
e) Implementace strategie
f) Vztah mezi strategií a implementací
13.
Průmyslové služby
a) Životní cyklus služby (SLC)
b) Životní cyklus údržby výrobku (MSLC - maintainance service life cycle)
14.
Marketingový mix ve službách (odchylka od výrobkového mixu – vycházíme ze segmentů čili segmentace)

Úryvek

"Ceny nových výrobků:
U nových výrobků máme 2 základní strategie:
1) sbírání smetany (skimming) – vstupujeme na trh s vysokou cenou a tu postupně snižujeme. Na průmyslových trzích můžeme skimming použít u segmentů, které nejsou citlivé na vstupní cenu. Jakmile produkt stárne, jeho výrobu si osvojili i jiní, je zde větší konkurence, nabídka se zvyšuje. Poptávka se stává víc cenově elastickou. Jakmile je nabídka vyšší a vyšší, nabídka se musí výrazným způsobem měnit. Skimming po čase přechází v penetraci. Šli jsme s vysokou cenou. Pak přišli další. Konkurenti se snaží utržit tržní podíl. Oni snižují cenu a tím přilákat další zájemce. My se tím dostáváme do penetrační pozice.
2) penetrační strategie – chceme urvat tržní podíl na základě nízké ceny. Předpoklady pro penetraci:
a) vysoká cenová elasticita – když jsme začínali skimmingem, byla tu jen 1 firma. Mohli jsme chtít za svůj výrobek cokoli. Při vstupu konkurence, jsme museli snížit cenu.
b) pokud nám hrozí připravující se konkurence – pokud víme, že se na trh chystá konkurence. Snížíme cenu, a tím ztížíme získání tržního podílu pro konkurenta.
c) kde velkým zvýšením výroby výrazně snížíme náklady viz. zkušenostní křivka tím, že snížíme cenu – to nám pomůže snížit náklady. Ze začátku jsme téměř nevydělávali, možná i prodělávali, začíná se objevovat velká poptávka a my i při nízké ceně vyděláváme.
d) další výrobková řada – pokud vyrábíme dlouhou výrobkovou řadu, musíme dát pozor na to, jak úprava ceny změní ostatní členy ve výrobkové řadě. Cena musí být přiměřená výrobkové řadě. Každý prvek musí být porovnán s ostatními členy. U výrobkové řady musíme být opatrní, abychom ji nenabourali.

Cenové řízení:
Pracujeme s různými typy zákazníků. Zákazníci odebírají v různých regionech, v různých vzdálenostech. Ceny tomu musí být přizpůsobeny.

Distribuce:
Další nástroj o výrobku a ceně. Je to tok výrobků mezi výrobcem a odběratelem. Je odlišná od distribuce na spotřebních trzích.
10 základních funkcí distribuce:
Distribuce musí zajistit asi 10 základních funkcí:
1) nákup – nákup za účelem dalšího prodeje. Agent neprodává, pouze předává práva k výrobku.
2) prodej s eventuelním převozem k zákazníkovi
3) třídění zboží
4) financování – investujeme do zásob, úvěrujeme své zákazníky
5) uskladňování – fyzicky se přebírá, ukládá, atd.
6) dělba do menších dávek a kompletace podle požadavků – dostávám to ve velkých obalech a musím to přizpůsobit maloobchodům.
7) kvalitativní třídění – třídění podle kvality
8) distribuce – je doprava, zajištění fyzického pohybu výrobku
9) informační toky – informace obousměrně jak svému odběrateli tak i dodavateli
10) přebírání rizika – garance za zboží
Na průmyslových trzích je velmi častý přímý prodej. Na spotřebních trzích je to velmi zřídka. Přímý prodej je dominantou průmyslových trhů. Je vhodný tehdy, pokud jde o velké odběratele, kteří jsou známí. Velcí odběratelé nebudou chodit do obchodů, ale nechají si to dovézt. Používá se také tehdy, vyžadují-li tuto formu prodeje zákazníci. Je vhodný tam, kde je vyžadováno dlouhé vyjednávání (s designery, vývojáři, atd.). Přímý prodej volí firma, která si chce udržet kontrolu nad trhem.
Na průmyslových trzích využíváme minimálně direct marketing tj. prodej přes média. To na průmyslový trh nepatří. Oboje pracuje bez prostředníků.
Nepřímý prodej je prodej přes distributory, přes prostředníky. Na průmyslových trzích bývá počet prostředníků výrazně nižší než na spotřebních trzích. Nepřímý prodej bude hlavní, půjde-li o roztříštěné trhy. Pokud bude mnoho drobných odběratelů. Např. různí živnostníci, geograficky roztříštění. Používá se také tehdy, převažuje-li nákup v drobném např. šroubky, barvy, štětce. Musíme ho použít také tehdy, nemáme-li kompletní sortiment a jestliže odběratel nakupuje i od jiných dodavatelů."

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse