Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průtrže hornin a plynu

Průtrže hornin a plynu

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje informace týkající se problematiky průtrží hornin a plynů. Nejprve seznamuje s rozdělením průtrží podle typu hornin, přibližuje teorie jejich vzniku a následně rozebírá příklady průtrží ve vybraných zemí celého světa. V poslední části se věnuje prognózování průtrží, charakterizuje metody používané u nás i v zahraničí a také představuje způsoby měření ukazatelů plynu, desorpce a počáteční plynové produkce vývrtu. Autor při psaní textu vycházel především z odborného časopisu Mining Journal.

Obsah

1.
Druhy průtrží hornin a plynů a jejich příznaky
2.
Předpoklady pro výskyt průtrží uhlí a plynů
2.1.
Vliv přírodních podmínek
2.2.
Vliv technologických podmínek
3.
Přehled teorií o vzniku průtrží uhlí a plynů
4.
Průtrže uhlí a plynů ve vybraných zemích
4.1.
Průtrže uhlí a plynů v Maďarsku
4.2.
Průtrže uhlí a plynů v Japonsku
4.3.
Průtrže uhlí a plynů v Číně
4.4.
Průtrže uhlí a plynů v australských dolech
4.5.
Průtrže uhlí a plynů v německých dolech
4.6.
Průtrže uhlí a plynů v Turecku
4.7.
Průtrže uhlí a plynů v kanadských dolech
4.8.
Průtrže uhlí a plynů v Bulharsku
4.9.
Průtrže uhlí a plynů na polských černouhelných dolech
4.10.
Průtrže uhlí a plynů v Anglii
4.11.
Průtrže uhlí a plynů ve francouzských dolech
4.12.
Průtrže uhlí a plynů v bývalém SSSR
4.13.
Průtrže uhlí a plynů v České republice
5.
Prognóza průtrží uhlí a plynů
5.1.
Metody prognózy s nebezpečím průtrží používané v zahraničí
5.2.
Prognóza průtržového nebezpečí uhelných slojí v České republice
5.2.1.
Měření ukazatele plynu
5.2.2.
Měření ukazatele desorpce
5.2.3.
Měření počáteční plynové produkce vývrtu
5.2.4.
Index tříštivosti uhlí F3
5.2.5.
Koeficient variace mocnosti sloje Vm
5.2.6.
Počáteční rychlost desorpce do vakua v laboratoři PC
5.2.7.
Stanovení poměrné změny mocnosti sloje Z
5.2.8.
Určování predispozice k průtržím pomocí dlouhých prognózních vrtů
5.2.8.1.
Speciální dlouhé prognózní vrty pro ověření stupně nebezpečí

Úryvek

"1. Druhy průtrží hornin a plynů a jejich příznaky
Podle horniny, ve které průtrž vznikla, rozlišujeme:
1.1. průtrže uhlí a plynů (PUP),
1.2. průtrže pískovců, popřípadě slepenců a plynů,
Oba druhy se označují společným názvem "průtrže hornin a plynů'. Podle druhu plynů rozlišujeme:
a) průtrže metanové (CH4),
b) průtrže smíšené (CH4 + CO2 popřípadě jiných plynů),
c) průtrže oxidu uhličitého (CO2).
Za průtrž uhlí a plynů se považuje prudký výhoz alespoň 0,5t uhlí a uhelné sloje do důlního díla, spojený s náhlou velkou exhalací plynů a zpravidla s těmito dalšími projevy:
- vznik dutiny (kaverny), jejíž hrdlo je obvykle užší než ostatní část dutiny nebo vznik plynových cest (kanálů), kterými uvolněný plyn unikal, přičemž dutina nemusí být viditelná,
- usazení nánosu jemného uhelného prachu na výztuži a výstroji důlního díla.
Při průtrži uhlí a plynů může dojít k dalším jevům, jako poškození výztuže a výstroje důlního díla, k posunu zařízení od čelby, k časově omezenému zvratu větrů a pod.
Za příznaky průtrže uhlí a plynů se považují některé z těchto jevů, pokud jsou doprovázeny náhlou zvýšenou exhalací plynů:
- prudký výhoz menšího množství uhlí než 0,5 tun,
- viditelné vytlačování uhlí z pilíře,
- náhlý zvýšený tlak na výztuž, ¬
- rány různé intenzity ve sloji a v horninovém masívu,
- pulzovité vyfoukávání drtě z vrtů,
- vytlačování soutyčí z vrtu, svírání soutyčí za současného praskání ve sloji.
K průtrži uhlí a plynu může dojít i bez předchozích příznaků.
Za průtrž pískovců, popřípadě slepenců a plynů se považuje prudký výhoz hmoty z vrstvy pískovců nebo slepenců do důlního díla spojený s náhlým uvolněním plynu a zpravidla s těmito dalšími projevy:
- rozrušení vrstvy pískovců nebo slepenců přesáhne hranice projektovaného průřezu nebo zabírky důlního díla,
- vytvoření dutiny (kaverny) v masívu, ohraničené horninou rozvrstvenou na šupiny nebo tenké destičky,
- vyhozená hornina má zpravidla charakter šupin, tenkých destiček a hrubozrnného písku, přičemž však může obsahovat také větší kusy vyhozené plynem v průběhu průtrže nebo odpadlé z obrysu díla,
- na vyhozené hornině a na výstroji a výztuži důlního díla se zpravidla usadil nános jemného pískovcového prachu,
- zvýšený výstup plynů, který může způsobit i zvrat větrního proudu,
- další jevy, jako poškození výztuže a výstroje důlního díla nebo přemístění zařízení od čelby.

Předpoklady pro výskyt průtrží uhlí a plynů
Faktory, které vznik průtrže usnadňují, můžeme v podstatě rozdělit na:
a) přírodní podmínky,
b) technologické podmínky,
Vliv přírodních podmínek
Predispozice určité oblasti důlního pole, sloje, kry k PUP je určována kombinovaným působením řady přírodních faktorů, bez jejichž existence by nemohly PUP vzniknout.
V současné době jsou v zásadě známy přírodní faktory, které mají pro PVP rozhodující význam, i když jejich vzájemný vztah a vliv na genezi PUP není dosud jednoznačně vyřešen.
Mezi tyto faktory lze zařadit:
- tektonickou členitost slojí a průvodních hornin,
- úložní poměry (změna mocnosti sloje, úklon slojí a jeho změna, vliv hloubky uložení),
- fyzikálně-chemické a fyzikálně-mechanické vlastnosti uhelné hmoty a charakter její strukturní porušenosti,
- petrografický a litofaciální charakter průvodních hornin."

Poznámka

Práce obsahuje několik vzorců, rozsah čistého textu je cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22070
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse