Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průvodce křesťanstvím

Průvodce křesťanstvímKategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává souhrn hlavních informací o křesťanském náboženství. Přináší jeho základní charakteristiku, seznamuje se znaky katolické, pravoslavné a protestantské církve a informuje o rozšíření křesťanství. Následně podává výklad jednotlivých důležitých motivů, témat a pojmů křesťanství a přibližuje významné svátky a události křesťanského kalendáře. V závěru líčí příběh narození Krista a charakterizuje nedělní mši.

Obsah

1.
Křesťanství – stručná základní charakteristika
2.
Katolická, pravoslavná církev, protestanti
3.
Křesťanská konfese dnes
4.
Témata a motivy křesťanství
4.1.
Spása, spasení
4.2.
Desatero Božích přikázání
4.3.
Bible, Boží slovo
4.4.
Bůh Otec
4.5.
Duch svatý, letnice
4.6.
Ježíš Kristus
4.7.
Ježíš z Nazareta
4.8.
Modlitba
5.
Pojmy
5.1.
Naděje
5.2.
Radost
5.3.
Smrt, posmrtný život
5.4.
Víra
6.
Shody a rozdíly mezi církvemi
7.
Symbolická síla křesťanských svátostí
8.
Události křesťanského kalendáře
8.1.
Advent
8.2.
Postní doba, půst
8.3.
Masopust
8.4.
Velikonoce
9.
Přílohy
9.1.
Narození Ježíše
9.1.1.
Pastýři u jeslí
9.1.2.
Hvězda vede mudrce
9.1.3.
Dary pro krále
9.1.4.
Tři králové
9.2.
Nedělní mše

Úryvek

"KŘESŤANSKÉ KONFESE - DNES
Nejnovější statistické údaje ukazují, že z téměř 6 miliard obyvatel světa tvoří příslušníci křesťanských církví 30%. Ústřední postavou křesťanství je Ježíš Kristus, Boží Syn , který se stal člověkem, aby přinesl lidstvu radostnou zvěst – evangelium.
Křesťanské poselství bylo v průběhu staletí stále znovu různým způsobem vykládáno a nově formulováno. Mnohé, často kontroverzní úvahy o Ježíšově osobě, o jeho církvi a o významu jeho slov byly podnětem ke vzniku různých směrů v křesťanství a různých křesťanských vyznání ( konfesí ). Podíl pravoslavných věřících činí 9,3%, protestantů 24,5% a katolíků 56%. Katolíci, kterých je více než miliarda, představují asi 18% obyvatel světa. Katolíci tvoří sotva 2,6% celkové populace nejlidnatějšího světadílu – Asie, jejichž obyvatelstvo je většinou silně vázáno na svá tradiční náboženství. V některých asijských zemích představuje katolické společenství jen 0,5% obyvatel. Naproti tomu v Oceánii je katolíků 27%. Na Africkém kontinentě tvoří 14% všeho obyvatelstva, v některých zemích ( jako je například Zaire, Angola, Burundi …) je současné obyvatelstvo téměř z 90% katolické. Katolická církev má ve třetím světě přes 900 misií, v nichž působí kolem 200 000misionářů, z toho na 150 tis. žen a 47tis. kněží.
Pravoslavné církve mají v celém světě mezi 120 – 180 miliony věřících, kteří přísluší podle regionů a zemí různým patriarchátům a autokefálním církvím.
K různým protestantským vyznáním se hlásí asi 450 miliónů lidí, což je 7,9% veškerého obyvatelstva planety : luteráni, kalvínisté, anglikáni, anabaptisté, mormoni, baptisté, episkopalisté.
V Evropě, kolébce protestantismu, jsou dodnes země s největším podílem protestantského obyvatelstva : Norsko 97%, Island 96%, Dánsko 95%, Finsko 92%, VB 72%, Švédsko 67%, Německo 42%. Kromě toho mají ještě dnes země luteránské církve ve Švédsku, Norsku a Dánsku i anglikánská církev v Anglii status státní církve. V severní Americe patří k protestantům ( včetně anglikánů ) 40% obyvatelstva, 15% tvoří protestanti v Africe, V Asii 1%, v Oceánii 57%, na Novém Zélandě a v Austrálii je jich ještě více. V bývalém Sovětském svazu jsou protestanti a katolíci zastoupeni přibližně stejně – 14%. Velmi rychlý nárůst pak zaznamenávají protestantská společenství v Latinské Americe.
Souhrnný počet křesťanů na celém světě přesahuje půl druhé miliardy a představuje skoro třetinu celkové populace. Křesťané tak tvoří nejsilnější náboženskou skupinu."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky a tabulka o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5014d9ef06bf5.zip (151 kB)
Nezabalený formát:
Pruvodce_krestanstvim.doc (330 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse