Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Průvodcovská činnost

Průvodcovská činnost

Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Slavkov u Brna

Charakteristika: Podrobně rozepsaná maturitní otázka "Průvodcovská činnost". Práce pojednává o tom jaký má být průvodce nebo jaké jsou jeho činnosti.

Obsah

1.
Průvodce
2.
Typy průvodců
3.
Pomůcky na zájezd
4.
Přidělení zájezdu průvodci CR
5.
Povinnosti průvodců
6.
Vlastnost průvodce
7.
Osobní vybavení průvodce

Úryvek

"PŘED ZÁJEZDEM
Průvodce je povinen dostavit se v dohodnutém termínu, před odjezdem zájezdu do CK a převzít potřebné pomůcky, peněžní hotovost a doklady. Před zájezdem průvodce převezme rámcové pokyny, výpisy z dohod s tuzemskými, popřípadě zahraničními obchodními partnery, stručný popis trasy, cestovní příkaz se zálohou na cestovné, formuláře na vypracování zprávy o zájezdu. Průvodci důkladně překontrolují převzatou agendu. Doplní ji svou organizační přípravou. Zkontroluje si zabezpečení služeb, zjistí si čísla přepravců. Připraví si inventář a výklad.
Průvodce by měl převzít:
• Pokyny pro přidělený zájezd určené průvodci
• Pokyny pro zájezd určené účastníkům
• Dopravní ceniny, doklady související s přepravou účastníků a jejich zavazadel
• Doklady o zabezpečených službách
• Písemné dispozice o účastnících skupinách
• Seznamy musí mít k dispozici vícekrát
• Bianco formuláře v případě reklamací, mimořádné události
• Písemné dispozice na výplatu peněžních hotovostí
• Ostatní doklady podle druhu zájezdu nebo pobytu
• Aktuální seznam zastupitelských úřadů ČR, seznam prezidentů CK v zahraničí
BĚHEM ZÁJEZDU
Vybavený průvodce se dostaví na místo odjezdu skupiny. Překontroluje počet účastníků, cestovní doklady a jejich platnost. Po nastoupení do dopravního prostředku přivítá účastníky jménem CK a představí i zbytek kolektivu. Účastníky seznámí s trasou a programem, upozorní je na dodržování kázně a respektování programu. Při příchodu do ubytovacího zařízení rozdělí účastníky do jednotlivých pokojů. Všechny nedostatky řeší s příslušným pracovníkem. Pokud se zájezdu zúčastní menší skupina než je objednaný počet, průvodce upozorní příslušného pracovníka. V případě úrazu nebo onemocnění účastníka poskytne první pomoc, zabezpečí lékařské ošetření, případně odvoz do nemocnice. Ztrátu zavazadel nebo jiných osobních věcí oznámí příslušnému pracovníkovi zařízení, kde ke ztrátě došlo. Sepíše protokol potvrzený podpisem. Když se účastník nedostaví včas na místo odjezdu a je skupina nucena pokračovat bez něj, musí průvodce postupovat podle konkrétních podmínek teritoria, kde se skupina zrovna nachází. Pokud se účastník nedostaví později, zavazadlo odevzdá po ukončení zájezdu pracovníku CK. Po trase i v cílovém místě průvodce používá metodické příručky a podává účastníkům výklad. Průvodce se vhodným způsobem stará o využití času účastníků.
PO SKONČENÍ ZÁJEZDU
Průvodce po návratu ze zájezdu musí:
a) Vypracovat písemnou zprávu ze zájezdu
• Do 3 dnů po skončení zájezdu
• Ve zprávě se uvedou: identifikační údaje o zájezdu, rozsah a kvalita poskytovaných služeb, charakteristika doplňkových služeb, závady u čerpaných služeb, důvody nečerpání objednaných služeb a nesplnění závazného programu, mimořádné situace-pojistné, závady v chování účastníků nebo řidičů, doporučení k budoucím změnám, Informace o počasí
b) Vyúčtovat mimořádné výdaje na zájezdu
• Všechny položky musí být doloženy řádnými doklady a potvrzeními
c) Vyúčtovat průvodcovskou odměnu
• Závisí na právním vztahu mezi průvodcem a CK a na jejich dohodě
d) Vyúčtovat cestovní náhrady"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse