Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průzkum Měsíce - mise Luna a Apollo

Průzkum Měsíce - mise Luna a Apollo


Kategorie: Gastronomie, Přírodní - ostatní, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Referát pojednává o historii výzkumu Měsíce. Stručně popisuje politické pozadí vesmírného závodu mezi USA a SSSR a poté se zaměří především na dva lunární programy - mise Luna (SSSR) a mise Apollo (USA). Práce se skládá z prezentace a výpisek k ní.

Obsah

1.
Politické pozadí
2.
Stručná historie Luny
2.1.
Luna 2 – první sonda na Měsíci
2.2.
Luna 3 – odvrácená strana Měsíce
2.3.
Luna 9 – první hladké přistání
2.4.
Luna 10 – první satelit
2.5.
Luna 16 – první vzorky z Měsíce
2.6.
Luna 17 a Lunochod 1
3.
Stručná historie Apolla
3.1.
Apollo 1 – katastrofa hned na poprvé
3.2.
Apollo 7 – druhá šance
3.3.
Apollo 8 – okružní cesta orbitou
3.4.
Apollo 11 – první člověk na Měsíci
3.5.
Apollo 13 – pohroma se šťastným koncem
3.6.
Apollo 17 – poslední člověk na Měsíci
3.7.
Konspirační teorie
3.8.
Záhadné Apollo 20
4.
Společné mise
5.
A co bylo potom?

Úryvek

"Politické pozadí
I po roce 1945 se velká část vědeckého výzkumu týkala vojenských zakázek. Nejvíce prostředků se soustředilo do jaderného výzkumu a do výzkumu vesmíru. Zároveň se rychle stupňovalo mezinárodní soupeření na poli vědy. Závody dvou světových superbloků se zaměřily zvláště na mírové dobytí blízkého kosmu, ale i na získání vojenské převahy, což podněcovalo rozvoj raketové techniky. Soupeření USA a SSSR na poli kosmonautiky a kosmického výzkumu vrcholilo v 60. A 70. letech. Kosmickou epochu lidstva odstartovala družice SSSR Sputnik 1 vypuštěna z kosmodromu Bajkonur 4. 10. 1957. Další úspěch zaznamenali Sověti 12. 4. 1961 a Američané je dohnali až 5. 5. téhož roku, kdy do kosmu vyletěl první Američan Alan Shepard.
Stručná historie Luny
Luna byl sovětský kosmický prodram nepilotovaných sond, který trval od roku 1959 do roku 1976. Přinesl řadu informací o Měsíci, o jeho složení, teplotě či gravitaci. Z celého programu 24 misí bylo 15 úspěšných, ačkoliv celkový počet misí byl vyšší. Mise, které nedosáhly orbitu, však nebyly do programu započítávány. V dobývání vesmíru Sověti nad Američany jasně vedli a nechtěli polevit. Program Luna jim skutečně zajistil velkou převahu nad USA. První sonda na Měsíci, první umělí satelit Měsíce a mnohé další úspěchy byly připsány právě SSSR.
Luna 2 – první sonda na Měsíci
Luna 2 byla první sonda ze Země, která dopadla na Měsíc. Odstartovala 12. 9. 1959 a na Měsíc dopadla druhý den. Váha sondy činila 390,2 kilogramů a konstrukčně se Luna 2 příliš nelišila od své předchůdkyně Luny 1. Kulovitá sonda se dvěma rozdělenými hemisférami byla na jedné straně vybavená systémem antén pro přenos rádiového signálu a na druhé polokouli natočené k Měsíci se nacházely kamery snímající detaily měsíčního povrchu. Vybavení sondy dále obsahovalo Geigrův počítač pro zjišťování radiace, magnetometr, zařízení na detekci mikrometeoritů atd.

Luna 3 – odvrácená strana Měsíce
Luna 3 vstoupila do historie jako první sonda, která získala fotografie odvrácené strany Měsíce. Odstartovala 4. 10. 1959 a byla v provozu 199 dnů. 20. 4. 1960 shořela při sestupu atmosférou Země. Snímky z 70% odvrácené strany Měsíce byly velmi nekvalitní, ale přece jen umožnily vytvořit první atlas Měsíce. Fotografie ukázaly rozdílný charakter odvrácené strany proti straně přivrácené. Sonda pouze dvě nová moře, která byla pojmenována Moskevské moře a Moře Snů. Svého hlavního cíle dosáhla a připsala Sovětům další prvenství v závodech v dobývání kosmu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e87c342e9cf.zip (3015 kB)
Nezabalený formát:
mise_na_mcscc_-_dcjepis.pdf (3328 kB)
mise_na_mcscc_-_dcjepis.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse