Referáty gastronomie

Název Goodness Staženo

Slavnostní menu

Navržení slavnostního menu k maturitní oslavě. Práce zahrnuje sestavené menu, popis jednotlivých pokrmů, technologické postupy a kalkulace.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

598x

Jídelní lístek - SWOT analýza

Práce zahrnuje SWOT analýzu nabídky jídelního lístku hotelové restaurace Rožmberk v Čechách. V práci jsou popsány - silné stránky, slabé stránky, pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Gastronomie

439x

Francouzská kuchyně

Seminární práce do gastronomie se velmi podrobně věnuje historii a skladbě francouzského jídelníčku. Věnuje se typickým národním jídlům a popisuje, ja... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

327x

Italská kuchyně

Seminární práce se ve formě souvislého textu zabývá historií a složením italské kuchyně. Věnuje se jednotlivým chodům zvlášť, přičemž se zaměňuje na n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

218x

Předmětné uspořádání pracoviště - výrobna lahůdek

Krátká seminární práce popisuje výrobnu masových lahůdek, pracovní postupy, které na sebe navazují, použitá zařízení a nechybí ani schéma pracoviště.<... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

188x

Sýry

Historie - Sumer, vynález sýru, Malá Asie, antika, první sýr u nás, slavné sýry. Rozvoj našeho sýrařství - primitivní lidové sýrařství, výroba sýrů ve... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Gastronomie

140x

Pivo

V práci nalezneme komplexní pohled na vlastnosti a výrobu piva. Text uvádí charakteristiku hotového výrobku (včetně upozornění na možné vady piva) i c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Gastronomie

117x

Průzkum Měsíce - mise Luna a Apollo

Referát pojednává o historii výzkumu Měsíce. Stručně popisuje politické pozadí vesmírného závodu mezi USA a SSSR a poté se zaměří především na dva lun... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Gastronomie, Přírodní - ostatní, Dějepis

111x

Menza ČVUT na Strahově

Práce popisuje návštěvu stravovacího zařízení, menzy na Strahově, s charakteristikou jednotlivých služeb tohoto zařízení.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Gastronomie

101x

Italská kuchyně

Práce se zabývá specifiky italské kuchyně. Uvádí její vývoj a obecnou charakteristiku. Dále se věnuje jednotlivým typům pokrmů, jako jsou předkrmy, p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Gastronomie

98x
1  2  3  4  5  »