Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Prvky IV. A skupiny, uhlík, cín, olovo

Prvky IV. A skupiny, uhlík, cín, olovo


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako maturitní otázka. Obecně charakterizuje prvky IV. A skupiny a poté se podrobně věnuje vybranýcm prvkům, které do této skupiny náleží. Je psána velmi srozumitelně a najdete zde všechny podstatné informace.

Obsah

1.
Obecné vlastnosti
2.
Uhlík
3.
Cín
4.
Olovo

Úryvek

"p1 PRVKY-B, Al, Ga, In, Tl
-3 valenční elektrony
-kovový charakter roste s rostoucím protonovým číslem
-až na bór se jedná o typické kovy
-nejčastěji mají oxidační číslo III
p2 PRVKY-C, Si, Ge, Sn, Pb
-4 valenční elektrony
-s rostoucím protonovým číslem roste kovový charakter
-u prvků s oxidačním číslem IV převládají kovalentní vazby
-u prvků s oxidačním číslem II převládá iontový charakter

UHLÍK
ZNAČKA-C
VÝSKYT-biogenní prvek
-vázaný-v horninách
-v organických sloučeninách
-volný- diamant
-grafit
-saze
-fulleren
VÝROBA-různá
MODIFIKACE-diamant- krychlová soustava
-všechny čtyři atomy uhlíku jsou pevně vázány kovalentními vazbami mezi
sebou
-není tepelně ani elektricky vodivý
-velice tvrdý, takže se používá k broušení
-na Mohsově stupnici má tvrdost 10
-grafit=tuha
-krystalizuje v hexagonální soustavě
-je hodně měkký
-vrstevnatá struktura-vznikají grafenové vrstvy
-mezi jednotlivými vrstvami působí slabé van der Waalsovy
síly
-tepelně i elektricky vodivý
-saze-amorfní
-fulleren- tzv. čtvrtá forma uhlíku
- sférické molekuly složené z šesti a pětičlenných kruhů atomů uhlíku
-složeny z více než 20 atomů C"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559e2b4e8c57b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Uhlik_cin_a_olovo.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse