Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > První osídlení, Sámova říše - maturitní otázka 1/15

První osídlení, Sámova říše - maturitní otázka 1/15


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slované - první zmínka o nich, větve Slovanů (západní, východní a jižní), způsob života, řemeslná výroba, obydlí, písemné svědectví o Slovanech, rodová občina a sousedská občina, vojenský kmenový svaz. Hrozba Avarské říše. První Slované v Čechách a na Moravě. Sámova říše (623-658) - bitva u Wogatisburgu, zprávy o Sámově říši známe z franské Kroniky tzv. Fredegara (Historia Francorum). Následující maturitní otázku naleznete zde Počátky českého státu (9. a 10.století) - maturitní otázka 2/15.

Obsah

1.
Slované
2.
Hrozba Avarské říše
3.
První Slované v Čechách a na Moravě
4.Sámova říše

Úryvek

" Sámova říše (623-658)
• západoslovanský vojenský kmenový svaz
• jádro pravděpodobně na jižní Moravě a v přilehlých oblastech
• území ze severu chráněno horami, z jihu Dunajem
• podrobené kmeny se roku 623 spojují a pod vedením franského kupce Sáma vítězí nad Avary – Sámo zvolen vojenským kmenovým náčelníkem
• ze západu ohroženi Franky – Sámo odmítl poskytnout náhradu za oloupení kupců a podřídit se Dagobertovi I. – 631 bitva u Wogatisburgu (cca při západní české hranici) – po třídenním boji Dagobert poražen
• po Sámově smrti roku 662 rozpad říše
• na víc než 150 let je území beze zpráv
• zprávy o Sámově říši známe z franské Kroniky tzv. Fredegara (Historia Francorum)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4484a7d783c6c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
samova_rise.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse