Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > První průkopníci nanotechnologie

První průkopníci nanotechnologie


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje postupné začátky nanotechnologií a zaměřuje se na hlavní osobnosti této oblasti, a to především na Feynmana a Drexlera.

Obsah

1.
Feynman
2.
Drexler
2.1.
Nanoroboti
2.2.
Nástup éry nanotechnologie
3.
Leary
4.
Další průkopnící
4.1.
Kenneth, Smalley, Kroto
4.2.
Whitesides
4.3.
Ilijima
4.4.
Kurzweil

Úryvek

"RICHARD PHILIPS FEYNMAN

-jako první poukázal na možnosti z oblasti nano
-narodil se 11. 5. 1918
-studoval na MIT a na Princetonu
-během války pracoval na projektu atomové bomby
-r. 1945- jmenován profesorem teoretické fyziky na Cornellově universitě
-r. 1950- jmenován profesorem na CALTECH
-věnoval se především kvantové mechanice- konkrétně kvantové elektrodynamice
-vytvořil-Feynmanovy diagramy= grafické vyjádření matematických vztahů, které popisují chování
systému integrujících částic
-zasáhl do většiny problémů moderní fyziky- předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu
- matematicky popsal chování kapalného hélia
- předestřel vizi kvantového počítače
-přispěl k teorii kvantové chromodynamiky
-r. 1986- odhalil příčiny závady na raketoplánu Challenger
-r. 1965- dostal Nobelovu cenu za fyziku-za rozvinutí kvantové elektrodynamiky
-málem dostal druhou Nobelovu cenu -za dopracování teorie slabých interakcí
-společně s Gell-Mannem
-nositel ceny Alberta Einsteina
-dostal také Lawrencovu cenu
-There´s Plenty of Room at the Bottom= Tam dole je spousta místa
- 29. 12. 1959
- na Caltechu
- o možnostech praktického využití světa atomu v budoucnu
- položil otázku: „Proč bychom nemohli zapsat na špendlíkovou hlavičku
všech 24 dílu Encyklopedie Britanniky?“.
- Feynma tvrdí, že nám v tom přírodní zákony nebrání a nabízí také odpověď,
jak text na tak malou plochu napsat. Říká, že to nebude snadné, ale příští
generace by si s tímto problémem měly poradit.
- Předpokládal, že by všechny lidské informace bylo možné zapsat na krychli
o hraně 0,1mm.
- zabýval se i myšlenkou ovlivňování chemických reakcí na atomární úrovni
- také hledal cestu, jak zlepšit rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu
- Předpověděl řadu oblastí, které jsou v centru zájmu dnešní vědy

- v závěru nabídl 1000 dolarů tomu, kdo první dokáže zapsat jednu stránku
textu knihy na plochu, která bude zmenšena 25 000 x, přičemž text bude
čitelný elektronovým mikroskopem.
- Další 1000 dolarů slíbil vyplatit tomu, kdo vytvoří funkční elektromotorek,
jenž se vejde do krychle o hraně 0,4 mm.
- Vyplaceny byly obě ceny. Druhá byla vyplacena r. 1960, když student
CALTECHu zkonstruoval miniaturní elektromotorek. První až za 26 let
doktorandovi Stanfordské univerzity, který pomocí elektronového litografu
napsal 25 000x zmenšeným písmem první stranu románu Charlese Dickense
Příběh dvou měst."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fe92f2ae54d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
prvni_prukopnici_nanotechnologii.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse