Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > První světová válka

První světová válka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Maturitní otázka, která zpracovává téma První světová válka. Tuto maturitní otázku lze využít také jako zápisky z hodin. Zaměřuje se na vznik Trojspolku a dohody, příčiny války, specifika a cíle jednotlivých zemí. Charakterizuje také hlavní evropská bojiště, osobnost T.G.M. a československý zahraniční odboj.

Obsah

1.
Vznik vojenských bloků
2.
Příčiny první světové války
3.
Specifika První světové války
4.
Cíle jednotlivých zemí
5.
Evropská bojiště
6.
Československá zahraniční odboj
7.
Osobnost T.G. Masaryka

Úryvek

"1) Vznik Trojspolku, Dohody, cíle velmocí, příčiny světové války

VZNIK VOJENSKÝCH BLOKŮ
-přelom 19. a 20.stol.- zhoršení evropských vztahů
-BALKÁN- boj mezi R-U a Ruskem
- každá mocnost chtěla Balkán pro sebe
-JAPONSKO- chce nadvládu na dálném východě
-FRANCIE-chystá odvetu Německu
-chce zpátky Alsasko a Lotrinsko
-R-U- r.1908- anektovalo Bosnu a Hercegovinu- proti tomu Srbsko
-NĚMECKO-velice agresivní, vyspělé
-má málo kolonií
-ITÁLIE- má málo kolonií
-každá velmoc se chce stát hegemonem- uvědomuje si, že potřebuje spojence
-TROJSPOLEK-sbližuje se R-U a Německo- Germánská střední Evropa
-1879- DVOJSPOLEK-chtějí expandovat na východ- Drank nach Osten
-R-U a Německo
-1882- TROJSPOLEK- přidává se i Itálie (později nahrazena Tureckem)
-Rakušané nechtěli, aby získali Italové Tyrolsko
-Němci zase měli k Itálii blízko, protože taky neměla kolonie
-tzv. Trojspolek centrálních mocností
-TROJDOHODA-Francie se spojila s Ruskem- finančně ho podporovala
-vzniká DVOJDOHODA
-Anglie- se bála německého zbrojení
-1904- podepsala s Francií SRDEČNOU DOHODU
-1907- DOHODA- Anglie podepsala smlouvu i s Ruskem

PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

-1908- R-U anektovalo Bosnu a Hercegovinu- proti Srbsko
-ČERNÁ RUKA- srbská teroristická organizace
- protestuje proti rakouské nadvládě
-SARAJEVSKÝ ATENTÁT-28.6.1914
-v Sarajevu probíhalo vojenské cvičení- vedl ho František Ferdinand d´Este
-když autem projížděl v sarajevských ulicích i se svou manželkou hraběnkou
Chodkovou, byl na něj spáchán atentát Gavrilem Principem (člen Černé ruky)
Oba dva zraněním podlehli
-zjistilo se, že za nitky tahá srbská organizace Černá ruka
- Rakušané dali z popudu Němců Srbům ultimátum –Rakouská policie bude atentát vyšetřovat
-28.7.1914-vypukla válka- Srbové odmítli ultimátum
-během několika týdnů se do války zapojil téměř celý svět
-Strana Dohody-Anglie, Francie, Rusko, Srbsko, česko-slovenské legie, později se přidalo Japonsko,
Řecko, Itálie (bylo jí slíbeno území v Dalmácii a Tyroly)
-Strana Trojspolku- Německo, R-U, Turecko, Bulharsko
- Neutrální-Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko, Španělsko
-většina národů šla do války s nadšením- (až na Čechy),protože věřili, že rychle zvítězí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54647074d84ad.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_svetova_valka.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse