Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > První světová válka a její důsledky

První světová válka a její důsledky


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Devatenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky popisuje předpoklady, průběh, účastníky i důsledky první světové války.

Obsah

1.
Příčiny války
2.
Rozdělení velmocí
2.1.
Trojdohoda
2.2.
Trojspolek
3.
Záminka k válce
4.
Průběh války
4.1.
1914–1916
4.1.1.
Bitva u Verdunu
4.2.
1917–1918
4.2.1.
1918
5.
Italská fronta
5.1.
1915
5.2.
1918
6.
Východní fronta
7.
Západní fronta
7.1.
1914
7.2.
1916
7.3.
Listopad 1916
8.
Nová technika a zbraně
9.
výsledky války
10.
Versailleský mír

Úryvek

"První světová válka (1914 - 1918)
- globální válečný konflikt
Příčiny války:
- touha Rakouska - Uherska a Německa o přerozdělení světa (= německá Střední Evropa)
- touha po nadvládě
- nevyřešené vztahy na Balkáně (napjaté vztahy Ruska a Rakouska - Uherska s tamními národy pod Tureckou nadvládou)
Rozdělení velmocí:
a) Trojdohoda (nechtěli válku)
- spojenectví
- Anglie, Francie, Rusko
b) Trojspolek (chtěli válku, čekali na záminku)
-Ústřední mocnosti
- Itálie, Rakousko - Uhersko, Německo, Bulharsko,
Záminka k válce:
- atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda ď Este a jeho manželku Žofii při návštěvě Sarajeva v roce 1914
- Rakousko - Uhersko požadovalo vyřešení okolností atentátu do jednoho měsíce, když tento termín vypršel - vyhlásilo Rakousko - Uhersko Srbsku válku - Srbsko bylo podpořeno Ruskem - následné zapojení ostatních států do války
Průběh války:
a) 1914 - 1916
- zákopová, poziční válka
- zákon o povinné vojenské službě
- militarizace Německa, Rakouska
- bitva u Verdunu (jedna z největších bitev 1. světové války, trvání zhruba 10 měsíců)
b) 1917 - 1918
- proti Rusku, italské bojiště)
- období vyčerpanosti, bez výrazných úspěchů + protesty civilistů
- převaha dohody díky vstupu USA do války - ponorková válka
- rozdělení na 4 hlavní bojiště (srbské - Balkán, západní - proti Francii, východní
- kapitulace ÚM"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50bdff11b3b42.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_svetova_valka_a_jeji_dusledky_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse